NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Γενικά Βιβλία / Δίκαιο-Νομικά Βιβλία / Εμπορικό δίκαιο / Εταιρική νομοθεσία -ερμηνεία και πρότυπα

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Εταιρική νομοθεσία -ερμηνεία και πρότυπα
Γρηγόρης Κούτρας, Θάνος Αλαφογιάννης

Εκδόσεις
Πρόσθεση

ISBN: 796-618-84861-4-0
Σελίδες: 586
Σχήμα: 17 x 24 cm
Εξώφυλλο: χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2021

Τιμή | 45 €

προσθήκη στο καλάθι

 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

2021

Σημείωμα των Συγγραφέων

Πολλές φορές σταθήκαμε αρωγοί σε προσπάθειες επαγγελματιών - επιχειρηματιών και των δικηγόρων τους στην σύνταξη σωστών άρθρων, χωρίς προβλήματα, σε κάθε καταστατικό που συντάσσουν η τροποποιούν για διάφορες εταιρείες και διαπιστώσαμε την δυσκολία στην σύντομη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών πάνω στην εταιρική νομοθεσία.

Πέρα από το πρόβλημα του COVID - 19 που επηρεάζει την ζωή όλων μας, υπήρξαν αλλαγές και προσθήκες στους σημαντικούς νόμους που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων σήμερα. Οπότε η αναβάθμιση του βιβλίου μας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» αποφασίστηκε σαν επιβεβλημένη από τις συνθήκες.

Οι αλλαγές πλέον είναι τεράστιες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα που αφορούν τις Α.Ε. (Ν.4548/18, Ν.4706/20).

Επιπλέον όμως, για να γίνει πληρέστερο προσθέσαμε, με ερμηνεία κατ? άρθρο, δύο επιπλέον πολύ σημαντικούς νόμους, τον Ν.4706/17.7.2020, Διατάξεις για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών, ο οποίος καθορίζει τις ευθύνες του Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών και τον Ν.4635/30.10.2019, Σκοπός και πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος καθορίζει ευθύνες και ενέργειες του Γ.Ε.ΜΗ.

Περιλάβαμε επίσης στο βιβλίο πρότυπα καταστατικά για κάθε εταιρεία, όλο τον νέο νόμο περί εταιρικών μετασχηματισμών (Ν.4601/19), την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων (Ν.4441/16) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/14)

Η συγκεντρωτική λοιπόν παράθεση όλων των κρίσιμων νόμων που αφορούν τις εταιρείες, από τις προσωπικές έως τις (κατ' όνομα μόνο πλέον) ανώνυμες, μαζί με ερμηνεία κατ' άρθρο, πιστεύουμε ότι θα είναι απαραίτητο βοήθημα σε κάθε λογιστή, επιχειρηματία και δικηγόρο εταιρειών για να κάνουν την δουλειά τους πιο έγκυρα, πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά.

Πιστεύουμε ότι θα γίνουμε αρωγοί στην δύσκολη εργασία κατανόησης και επιλογής όλων των κρίσιμων σημείων που χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής στην σύνταξη, μετατροπή και οποιαδήποτε προσθήκη σε καταστατικά. Θα χαρούμε επίσης να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού, μέσα από ένα βιβλίο και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων σήμερα, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να συνεχί-σουν να λειτουργούν, ανεξάρτητα των εξωτερικών κινδύνων (για να θυμηθούμε λίγο και τον Porter).

Γρηγόρης Κούτρας - Θάνος Αλαφογιάννης

 Διαθέτει όλες τις αλλαγές στους νόμους για όλων των μορφών εταιρείες που έχουν επέλθει μέχρι σήμερα μέχρι και τον Ν.4768/21.

Σε αυτή την έκδοση αναλύονται με ιδιαίτερη προσοχή οι νόμοι που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις ευθύνες Δ.Σ. και τους μετασχηματισμούς σε αυτές.

Περιλαμβάνει Πρότυπα Καταστατικά, ερμηνεία κατ' άρθρο, σχόλια, παρατηρήσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., ακόμα και τον ευαίσθητο Ν.4601/19 περί μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Είναι απαραίτητο για κάθε λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο, κάθε εταιρεία που θέλει να αλλάξει / προσαρμόσει τα καταστατικά της σε αυτό που ισχύει σήμερα, για δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με συστάσεις εταιρειών και προσαρμογές καταστατικών αλλά και κάθε ελεγκτική εταιρεία - ορκωτούς λογιστές.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ;

Είναι το μόνο που συγκεντρώνει όλους τους εταιρικούς νόμους σε ένα τόμο, για την καλύτερη εποπτεία και σαφήνεια αυτών, επιτρέποντας την σύγκριση και επιλογή της κατάλληλης για την κάθε περίσταση.

Οι ερμηνείες κατ' άρθρο δίνουν λύσεις και εξηγήσεις σε «δύσκολα» σημεία.

Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των.

Διευκολύνει τις εργασίες και κερδίζει χρόνο, απαραίτητο για κάθε λογιστή - επαγγελματία.

Δείχνει τον τρόπο μετατροπών όλων των εταιρειών, βάσει του τελευταίου σχετικού Νόμου 4601/19.

Αξίζει πάρα πολύ για αυτά που προσφέρει.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2021 Σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.............................................................................................................................. 5

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - N.4548/2018 (ΦΕΚ 104/τ. Α?/13.6.2018)

ΑΡΘΡΑ 1 - 190. Ερμηνεία κατ' άρθρο. ............................................................................... 11

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - N.4706/2020(ΦΕΚ 136/Τεύχος A' /17.07.20)

ΑΡΘΡΑ 1 -56. Ερμηνεία κατ' άρθρο. ............................................................................... 219

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ........................................................... 277

ΠEPI ETAIPEIΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ EYΘYNHΣ - N.3190/1955 (Φ.E.K. 91/9 - 16 Απριλίου 1955, τεύχος A) (ΕΠΕ).

ΑΡΘΡΑ 1- 61β. Προϊσχύουσες Διατάξεις - Σχόλια ........................................................... 281

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ?................................ 309

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) - Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11.4.2012)

ΑΡΘΡΑ 43 -120. ............................................................................................................... 313

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΚΕ ........................................................................................... 343

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α/11.4.2012)

ΑΡΘΡΑ 249-269. Ερμηνεία κατ' άρθρο. ........................................................................... 349

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ..................................................... 359

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α/11.4.2012)

ΑΡΘΡΑ 271 - 284. Ερμηνεία κατ' άρθρο. ......................................................................... 361

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ................................................. 369

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - N.4601/2019 (ΦΕΚ 44/Α'/9.3.2019).

Ερμηνεία κατ' άρθρο. ...................................................................................................... 373

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. - N.4635 (ΦΕΚ 167Τεύχος A'/30.10.2019)

ΑΡΘΡΑ 85 - 114. Ερμηνεία κατ' άρθρο. ........................................................................... 469

AΠΛOΠOIHΣH ΔIAΔIKAΣIΩN ΣYΣTAΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN - N.4441/2016 (Φ.E.K. 227/τ. A' /6.12.2016) ....................................................................................................................... 513

EΛΛHNIKA ΛOΓIΣTIKA ΠPOTYΠA, ΣYNAΦEIΣ PYΘMIΣEIΣ KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ. Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α'/24.11.2014).

ΑΡΘΡΑ 1 - 44 ...................................................................................................................... 525