NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Λογιστική ,Φορολογία / Λογιστική Φορολογία / Καταστατικά-πρακτικά-συμβάσεις-έντυπα 2022

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Καταστατικά-πρακτικά-συμβάσεις-έντυπα 2022
Astbooks

Εκδόσεις
Astbooks

ISBN: 978-618-209-026-8
Σελίδες: 312
Σχήμα: 17Χ24 cm
Εξώφυλλο: χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2022

Τιμή | 58.5 €

προσθήκη στο καλάθι

 

Το νέο βιβλίο που επιμελήθηκε η Επιστημονική Ομάδα της Astbooks με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΕΝΤΥΠΑ 2022» αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται καταστατικά - ιδρυτικά έγγραφα και υποδείγματα πρακτικών για κάθε τύπο νομικού προσώπου, όπως: Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία

-Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Ομόρρυθμη Εταιρεία

Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Κοινοπραξία

Αστικοί συνεταιρισμοί

Αστική Εταιρεία,

Αφανής Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Ναυτική Εταιρεία

Υπεράκτια εταιρεία (offshore)

Αξίζει να τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω είναι επικαιροποιημένα με όλες τις τελευταίες αλλαγές που έχουν επέλθει με το ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και το ν. 4601/2019 όσον αφορά τους μετασχηματισμούς, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στους λοιπούς νόμους του εταιρικού δικαίου (ν.3190/1955, ν.4072/2012 κ.ο.κ.)

Επιπλέον, περιλαμβάνονται:

υποδείγματα συμβάσεων εργασίας

υποδείγματα συμφωνητικών μίσθωσης Τέλος, η αγορά του βιβλίου παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία «Καταστατικά - Πρακτικά -Έντυπα» στο portal της Astbooks, στην οποία είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και εκτύπωσης: όλα τα παραπάνω έγγραφα και υποδείγματα υποδείγματα (αιτήσεις κ.λπ.) ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) έντυπα που απευθύνονται στη Δ.Ο.Υ. και δύνανται να κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή Εγγραφή στο Portal για νέους συνδρομητές Μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astbooks.gr. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήστε όλες τις λειτουργίες του site χρησιμοποιείστε για browser τον Mozilla Firefox. 

Στην κεντρική σελίδα και στην πάνω αριστερά γωνία πατήστε το κουμπί σε σχήμα γραναζιού. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε την επιλογή «Δημιουργία νέου λογαριασμού». Συμπληρώστε όλα τα πεδία που εμφανίζονται στη σελίδα με τον κόκκινο αστερίσκο από δίπλα. Τα πεδία αυτά είναι το «Όνομα χρήστη» (θα το βρείτε στο κουπόνι της προσφοράς στον 1ο τόμο), «Διεύθυνση email», «Συνθηματικό» και επιβεβαίωση, «Αριθμός Τιμολογίου», τσεκάρετε την ανάλογη επιλογή στο «Ελεύθερος επαγγελματίας» και «ΑΦΜ Εταιρείας». ΠΡΟΣΟΧΗ!

α) Το όνομα χρήστη που θα εισάγετε να είναι αυτό που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

β) Ο αριθμός τιμολογίου να είναι σωστός ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες σας. Αφού εισάγετε τα στοιχεία σας πατήστε το κουμπί «Δημιουργία νέου λογαριασμού» στο τέλος της σελίδας. Θα σας σταλεί ενημερωτικό email στην διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε ενημερώνοντάς σας ότι ο λογαριασμός ενεργοποιήθηκε (Αν δεν βρείτε το email στα Εισερχόμενα, παρακαλώ ελέγξτε και στα Ανεπιθύμητα). Οι υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν εντός μίας εργάσιμης ημέρας Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο εφαρμογών στο ASTbooks Portal, στο κεντρικό μενού, πατώντας το κουμπί «Οδηγίες Χρήσης». Η ηλεκτρονική υπηρεσία της ASTbooks «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΑ» περιλαμβάνει: Α.Ε. Αίτηση Πτώχευσης Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης Πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Α.Ε. Πρακτικό- ΓΣ για λύση Α.Ε. και διορισμό εκκαθαριστών Πρακτικό Πιστοποίηση Μετοχικού Κεφαλαίου Πρόσκληση Δικαίωμα Προτίμησης Πρότυπο Καταστατικό ΑΕ Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμός Ιδρύματος Πρακτικό Εκλογής Προσωρινού Δ.Σ. Συστατική Πράξη Αφανής Εταιρεία Λύση αφανούς εταιρείας Σύσταση Αφανούς Εταιρείας Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & απαλλαγή διαχειριστή Ε.Π.Ε. Πρακτικό - Αλλαγή διαχειριστή ΙΚΕ Πρακτικό- Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ Πρακτικό - Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ΙΚΕ Πρακτικό - Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & απαλλαγή διαχειριστή ΙΚΕ Πρακτικό - Λύση ΙΚΕ Πρακτικό - Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ Πρακτικό- Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ΙΚΕ Πρακτικό -Τροποποίηση -Διεύρυνση του σκοπού ΕΠΕ Πρακτικό Λύσης Ε.Π.Ε. Πρακτικό Μεταφορά Έδρας ΙΚΕ Πρακτικό Πιστοποίησης Καταβολής Κεφαλαίου Ι.Κ.Ε Πρακτικό συμμετοχής Ι.Κ.Ε. σε Ο.Ε. Πρακτικό χορήγησης αμοιβής στον διαχειριστή ΙΚΕ Πρόσκληση Γ.Σ. Πρότυπο Καταστατικό ΕΠΕ Πρότυπο Καταστατικό ΙΚΕ Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Σύσταση ΙΚΕ με εγγυητικές εισφορές Έντυπα Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Αίτηση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Έντυπο Μ0- Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών Έντυπο Μ13 -Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. Έντυπο Δ210 - Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων Έντυπο Δ211 - Δήλωση Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής Εργασιών Επιχείρηση Έντυπο Δ212- Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και TBE υπηρεσιών Έντυπο Δ600-Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων Υπεύθυνη δήλωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Ίδρυση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ίδρυση Αστικού Συνεταιρισμού Ίδρυση Οικοδομικού Συνεταιρισμού Σύσταση Κοινοπραξίας ΚΟΙΝΣΕΠ Σύσταση ? Ένταξη Ειδικών Ομάδων Σύσταση -Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Σύσταση -Συλλογική και Κωνική Ωφέλεια Ναυτική Εταιρεία Ναυτική Εταιρεία Ο.Ε.-Ε.Ε. Θάνατος εταίρου & μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ Λύση ΟΕ -ΕΕ Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου & είσοδος νέου εταίρου ΟΕ Πρότυπο Καταστατικό ΕΕ Πρότυπο Καταστατικό ΟΕ Πρότυπα Καταστατικά (εγκύκλιος 143197/30.12.2021) Πρότυπο Καταστατικό ΑΕ Πρότυπο Καταστατικό ΕΕ Πρότυπο Καταστατικό ΕΠΕ Πρότυπο Καταστατικό ΙΚΕ Πρότυπο Καταστατικό ΟΕ Συμβάσεις - Μισθωτήρια Ατομική Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ατομική Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης 1 Ατομική Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης 2 Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

-1 Ιδιωτικό Συμφωνητικό

- 2 Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών

- 1 Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών

-2 Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης

1 Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης

2 Σύμβαση - Ανάθεση εμπορικής διανομής Σύμβαση Εργασίας ορισμένου Χρόνου Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης Σύμβαση Παροχής Μισθωτήριο αυτοκινήτων Off Shore Ίδρυση υπεράκτιας εταιρείας

Πηγή:Astbooks

Άλλα βιβλία του συγγραφέα