NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Θρησκεία / Θρησκεία - Γενικά έργα / Ο Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Ο Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ

Εκδόσεις
Ι.Μ.ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΣΣΕΞ

ISBN: 978-187-467-9257
Σχήμα: 15χ21,50
Εξώφυλλο: πανόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2009

Τιμή | 28 €

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή
Ο σύγχρονός μας γέροντας Σωφρόνιος, εισδύει στο «μυστικό νυμφώνα» της καρδιάς του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, πνευματικού του πατέρα, αντλώντας πλούσια νοήματα και νάματα πνευματικής ζωής. Δέκατη έκδοση, μεταγλωτισμένη στη δημοτική γλώσσα.
 
 
 
     
     
     
  Περιεχόμενα>>  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1

Α' ΜΕΡΟΣ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ -11. Η φωνή της Θεομήτορος -18. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας-20. Μετάβαση στην Κρονστάνδη στον πατέρα Ιωάννη -23. Αφιξη στο Αγιο Ορος και είσοδος στη Μονή -24. Η αρχή των πειρασμών -26. Ή εμφάνιση του Κυρίου στον νεαρό υποτακτικό αδελφό Συμεών -29. Τρεις τύποι ασκητών της εν Χριστώ πνευματικής ζωής -31. Η αί­σθηση της αμαρτίας και της μετανοίας στον αδελφό Συμεών -33. Τι είναι η αμαρτία; -36.

Β' ΜΟΝΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Η απώλεια της χάριτος -39. Η συμ­βουλή του Γέροντα Ανατολίου -41. Δεύτερος μεγάλος πειρασμός και νέα θαυμαστή από τον Θεό νουθεσία: «Κράτα το νου σου στον Αδη, και μην απελπίζεσαι» -46. Νέο στάδιο πνευματικής ζωής - 51. Επιστροφή της χάριτος και προσευχή υπέρ του κόσμου -54.

Γ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΥΤΟΥ: Πε­ριγραφή της μορφής και του χαρακτήρας του Γέροντα-61. Συνομι-λίες του Γέροντα: Με τον π. Στρατόνικο -66. Με τον π. Βενιαμίν - 71. Στην τράπεζα των οικονόμων -73. Με τον Αρχιμανδρίτη-ιερα­πόστολο -77. Με νεαρό φοιτητή για την ελευθερία -78. Με μοναχό για την πνευματική πάλη -79. Στο ξυλουργείο-85. Με τον π. Β. 86. Στον π. Διάδοχο -87.

Δ' Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ -90. Η επίγνωση του θελήμα­τος του Θεού -92. Η υπακοή -100. Η Ιερά Παράδοση και η Αγία Γραφή -104. Το Ονομα του Θεού -111. Σκέψεις του Γέρο­ντα για τα φυτά και τα ζώα -112. Το κάλλος του κόσμου -115. Οι εκκλησιαστικές ακολουθίες -116. Η εξομοίηση του ανθρώπου προς τον Χριστό -117. Η αναζήτηση του Θεού -119. Η στάση προς τον πλησίον -120. Η ενότητα του πνευματικού κόσμου καί το μεγαλείο των Αγίων -121. Η πνευματική θεωρία του κόσμου -122. Δύο
τρόποι της γνώσεως του κόσμου -124. Τα σημεία της χάριτος και της πλάνης -126. Σκέψεις για την ελευθερία -128. Η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον προσωπικό Θεό -135. Η αγάπη προς τους εχθρούς -147. Η διάκριση του κάλου και του κακού -151. Η οδός της Εκκλησίας -152. Η διαφορά ανάμεσα στη χριστιανική αγάπη και την ανθρώπινη δικαιοσύνη -155. Το αδιάλειπτο της προσευχής του Γέροντα -159.

Ε' ΝΟΕΡΑ ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Οι τρεις τρόποι της προσευχής -163. Η εξέλιξη του λογισμού -166. Η εντολή του Χρίστου «αγαπήσεις τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου καί εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου», ως θεμέλιο της ιεράς ησυχίας -177. Το ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοεράς ησυχίας -179. Πείρα αιωνιότητας -181. Αρχή της πνευματικής ζωής-ο αγών κατά των παθών -185.

στ' ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ:
Τέσσερα είδη φαντασίας -190.

Ζ' Η ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ -213.

Η' ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ -219. Ή Θεομίμητη απαθεία -225. Ο Θείος Γνόφος -229. Ο Γνόφος της απεκδύσεως -231.

Θ' Η ΧΑΡΗ ΚΑΙ Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΙ
ΓΕΝΝΑ -237.

Ι΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: Δεν είναι πάντοτε χωρίς πόνο για τον άνθρωπο η πορεία προς τον Θεό -248. Το ίδιο και η ζωή με τους αγίους δεν είναι πάντοτε εύκολη -250. Αν δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα, ο άνθρωπος μπορεί να μην ανθέξει στα βάσανα για τον Χριστό -252. Αξιόλογη επίσκεψη -254. Το «σκληρό» των δοκιμασιών -256.

ΙΑ Εξήγηση στην αποκάλυψη «ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΗ,
ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ» -265.

ΙΒ' Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΟ
ΚΤΙΣΤΟ ΟΝ -273.


ΙΓ' Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ -283. Ή σκέψη περί την «αδυναμία» του Χριστιανισμού είναι βαθιά λανθα­σμένη -286. Η δύναμη των Αγίων και η «αντίθετη» πορεία τους- 287. Η χριστιανική πάλη προς το κακό -288. Ο «νόμος» της αιώ­νιας ζωής στις δύο εντολές -289. Η ψυχολογική αντίφαση των ε­ντολών αυτών ως συνέπεια της διαστροφής της οδού του Θεού - 290. Ό τελευταίος λόγος -291. Το κριτήριο της αληθείας -292. Το παράδοξο της χριστιανικής ζωής -296.

ΙΔ' ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ -299. ΙΕ' ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ -
312.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ -321.

Β' ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 331
Α' Δίψα Θεού 339
Β' Λόγος για την προσευχή 364
Γ Η ταπείνωση 370
Δ' Η ειρήνη 385
Ε' Η χάρη 394
ΣΤ΄Το θέλημα του Θεού και η ελευθερία 408
Ζ' Η μετάνοια 421
Η' Η γνώση του Θεού 429
Θ' Η αγάπη 438
Γ Είμαστε τέκνα Θεού καί όμοιοι προς τον Κύριον. 464
ΙΑ' Για την Θεομήτορα 469
ΙΒ' Για τους Αγίους 473
ΙΓ Για τους ποιμένες 479
Για τους πνευματικούς 484
ΙΔ' Για τους μοναχούς 488
ΙΕ Η υπακοή 503
Ις΄ Για τον πνευματικό αγώνα 507
ΙΖ' Λογισμοί και πλάνη 526
ΙΗ' Ο θρήνος του Αδάμ 534
ΙΘ' Διηγήσεις από τη ζωή 542
Κ' Ασκητικές σκέψεις, συμβουλές
και παρατηρήσεις 579

ΠΙΝΑΚΕΣ:
ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 595
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 598
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΕΛΙΔΩΝ 602
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 605

Άλλα βιβλία του συγγραφέα