NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Λογιστική ,Φορολογία / Διακίνηση τιμολόγηση αρχεία 2018

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Διακίνηση τιμολόγηση αρχεία 2018
ASTbooks

Εκδόσεις
ASTbooks

ISBN: 978-618-531-211-4
Σελίδες: 588
Σχήμα: 17 x 24 εκ.
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2018

Τιμή | 49.5 €

προσθήκη στο καλάθι

 Πριν από τρία χρόνια (1.1.2015) εισήλθε στην οικονομική ζωή της χώρας ο ν. 4308/2014 με τον οποίο καθιερώθηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο οι λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Επιπλέον, υλοποιήθηκε η περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του ν. 4093/2012, επιφέροντας την ταυτόχρονη κατάργησή του, όπως και του προϊσχύοντος ΚΒΣ.

Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου έθεσε ως στόχο την καταπολέμησης της λογιστικής πολυνομίας και την υπηρέτηση της ανάγκης για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τέλος, λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Για αρκετά χρόνια, τα λογιστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις, είχαν προσαρμόσει τόσο τη λειτουργία τους όσο και τις διαδικασίες των επιμέρους τμημάτων τους (αποθήκη, παραγγελιοληψία, κ.λπ.) όσον αφορά την τήρηση βιβλίων και στοιχείων (διακίνηση, τιμολόγηση κ.λπ.), στο αρκετά αυστηρό και τυποποιημένο πλαίσιο του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. συναποτελούμενο από ένα κυκεώνα εγκυκλίων που ερμήνευαν τις διατάξεις του.

Παρά την κατάργηση τόσο του ΚΒΣ όσο και του ΚΦΑΣ, και παρόλο που με το ν. 4308/2014 έχουν επέλθει σημαντικές απλοποιήσεις, κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην έκδοσή του παρόντος βιβλίου με τίτλο «Διακίνηση ? Τιμολόγηση ? Αρχεία» παρουσιάζοντας μία κατ? άρθρο ανάλυση όλων των θεμάτων του τίτλου.

Δεδομένου δε, ότι αρκετές διατάξεις των ΕΛΠ όσον αφορά τα άρθρα 3-15 είναι παρεμφερή με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, παραθέτουμε Διοικητικές λύσεις, εγκύκλιους διαταγές κτλ, που κατά τη γνώμη μας συνεχίζουν να ισχύουν προσαρμοσμένες, βέβαια, στο πνεύμα των ΕΛΠ.

 

Ως προς τα περιεχόμενα του βιβλίου, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Κεφάλαιο 1:Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και στην κατηγοριοποίηση των υποκείμενων οντοτήτων με βάση το μέγεθός τους, κριτήριο με το οποίο συναρτώνται οι εφαρμοστέοι κανόνες.
  • Κεφάλαιο 2:Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση λογιστικών αρχείων από τις υποκείμενες οντότητες. Το Κεφάλαιο αυτό έχει λογιστικό ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο 3, καλύπτει την ύλη που κάλυπτε ο καταργούμενος ΚΦΑΣ (η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012).
  • Κεφάλαιο 3: Το Κεφάλαιο 3 ενσωματώνει ρυθμίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ που αναφέρονται στην έκδοση τιμολογίου πώλησης. Το Κεφάλαιο αυτό συμπληρώνει τις ρυθμίσεις ζητημάτων που κάλυπτε ο καταργούμενος ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ).

Παραρτήματα: Ιδιαίτερη μνεία θέλουμε να κάνουμε στο τελευταίο παράρτημα που αφορά στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών, η οποία αν και άπτεται των διατάξεων του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), θεωρήσαμε χρήσιμο να συμπεριληφθεί στο βιβλίο, καθώς η ορθή σύνταξη και υποβολή της, έχει άμεση συνάρτηση με την ορθή τήρηση των βιβλίων και την ακριβή έκδοση των στοιχείων. Επισημαίνουμε δε, ότι η εν λόγω κατάσταση για το φορολογικό έτος 2017, υποβάλλεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου ή 30 Απριλίου 2018 κατά περίπτωση (βλ. σχετ. Παράρτημα).

Άλλα βιβλία του συγγραφέα