NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Οδηγός Α.Ε

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Οδηγός Α.Ε
Θάνος Αλαφογιάννης, Γρηγόρης Κούτρας

Εκδόσεις
Πρόσθεση

ISBN: 978-618-84861-6-4
Σελίδες: 640
Σχήμα: 17 x 24 cm
Εξώφυλλο: χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 10/2021

Τιμή | 45 €

προσθήκη στο καλάθι

 Στις 640 σελίδες του περιέχει κατ' αρχάς τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις και νόμους που καθορίζουν το πλέγμα που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες στην Ελλάδα σήμερα, με ερμηνεία κατ' άρθρο τους.

Συνοπτικά, τον Ν.4548/18, με ισχύ από 1.1.2019 ο οποίος σε λιγότερο από δύο χρόνια από έναρξης της ισχύος του έχει ήδη τροποποιηθεί με οκτώ (8) νόμους (Ν.4587/30.1.2019, Ν.4601/9.3.2019, Ν.4609/3.5.2019, Ν.4635/30.10.2019, Ν.4712/29.7.2020, Ν.4714/31.7.2020, Ν.4796/17.4.21 και Ν.4811/26.6.2021). Στην συνέχεια, τον Ν.4706/20 περί ευθύνης μελών Δ.Σ., όπως και αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4722/15.9.2020 και ο Ν.4635/19 περί λειτουργίας του ΓΕΜΗ, όπως τροποποιήθηκε τέσσερις φορές με τους Ν.4782/9.3.2021, Ν.4796/17.4.2021, 4801/24.5.2021 και Ν.4821/31.7.2021. Τον Ν.4441/16 περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά τον Ν.4712/20. Τέλος, τον βασικό νόμο για τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Ν.4308/14 που και αυτός έχει τροποποιηθεί οκτώ (8) φορές μέχρι σήμερα με τους Ν.4316/24.12.14, Ν.4337/17.10.2015, Ν.4410/3.8.2016, Ν.4446/22.12.2016, Ν.4472/19.5.2017, Ν.4448/1.8.2017, Ν.4646/12.12.2019 με τελευταίο τον Ν.4818/18.7.21). Περιλήφθηκαν επίσης οι αναλυτικοί ορισμοί των όρων του (όπως προήλθαν από τα Δ.Λ.Π.), Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λεπτομερές Σχέδιο Λογαριασμών και η σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Για ευκολία χρήσης ανεγράφησαν οι ημερομηνίες ισχύος κάθε νόμου).

Επιπλέον, λόγω του ότι ο Κ.Ν.2190 έχει ναι μεν καταργηθεί αλλά αναφέρεται πολλές φορές στον Ν.4548, προστέθηκε ένας λεπτομερής πίνακας (150 σελίδων) αντιστοίχισης διατάξεων μεταξύ των δύο νόμων

Περιέχει επιπλέον Πρότυπο Καταστατικό Σύστασης Α.Ε. και ένα εξαιρετικό σχέδιο-υπόδειγμα Έκθεσης Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Είναι απαραίτητο για τα λογιστήρια των εταιρειών Α.Ε., κάθε λογιστικό- φοροτεχνικό γραφείο που διαθέτει στο πελατολόγιο του και εξυπηρετεί Ανώνυμες Εταιρείες (διπλογραφικά), ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές και δικηγόρους εταιρειών

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ;

Δίνει συγκεντρωμένα και αναλυτικά όλο το πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.

Ξεκαθαρίζει κρίσιμα θέματα, ιδίως αυτά που προκύπτουν από την σύγχυση με τον ΚΝ.2190.

Διαθέτει κρίσιμες διευκρινίσεις ορισμών, διαδικασιών και τρόπου αντιμετώπισης τυχόν φορολογικών προβλημάτων και αποφυγής διοικητικών προστίμων.

Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των.

Διευκολύνει τις εργασίες και κερδίζει χρόνο, απαραίτητο για κάθε λογιστή - επαγγελματία.

Αξίζει πάρα πολύ για αυτά που προσφέρει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ................................................................................................... 5

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ N.4548/2018 (ΦΕΚ 104/τ. Α?/13.6.2018)

ΑΡΘΡΑ 1-190. Ερμηνεία κατ' άρθρο. ........................................................................................ 9

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .................................................................. 217

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε.

N.4706/2020(ΦΕΚ 136/Τεύχος A' /17.07.20)

ΑΡΘΡΑ 1 - 56. Ερμηνεία κατ' άρθρο. .......................................................................................... 221

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ N. 4548/2018 ME Κ.Ν. 2190/1920 ................................... 279

AΠΛOΠOIHΣH ΔIAΔIKAΣIΩN ΣYΣTAΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN

N.4441/2016 (Φ.E.K. 227/τ. A' /6.12.2016) ................................................................................ 421

EΛΛHNIKA ΛOΓIΣTIKA ΠPOTYΠA, ΣYNAΦEIΣ PYΘMIΣEIΣ KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ.

 

Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α'/24.11.2014) ...................................................................................... 433

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Είχαμε αναλάβει τελευταία μία συγχώνευση εταιρειών με ανταλλαγή μετοχών και μετρητών οι οποίες υπάγονται σε διαφορετικές εφορίες, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες ευνοϊκές διατάξεις φορολογίας. Στην πορεία, διαπιστώσαμε διαφορές στην αντιμετώπιση και εφαρμογή των διατάξεων για τις ΑΕ από υπηρεσία σε υπηρεσία αλλά και πολλές διχογνωμίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, κάτι που καθυστερούσε την ολοκλήρωση του έργου.  

Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τους λόγους, διαπιστώσαμε ότι από το τέλος του 2020, αλλά ιδίως μέσα στο 2021 υπήρξε ένας καταιγισμός νέων φορολογικών νόμων οι οποίοι επέφεραν αρκετές αλλαγές στους βασικούς νόμους που επηρεάζουν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών, σε συνδυασμό με το ότι πολλοί εμπλεκόμενοι λειτουργούν σαν να ισχύει ακόμα ο Κ.Ν. 2190.

Θεωρήσαμε λοιπόν υποχρέωσή μας να συγκεντρώσουμε, κωδικοποιήσουμε και αναλύσουμε τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις και νόμους που καθορίζουν το πλέγμα ου διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες στην Ελλάδα σήμερα. Στο παρόν περιληφθήκαν, κατ' αρχάς φυσικά ο Ν.4548/18, με ισχύ από 1.1.2019 ο οποίος σε λιγότερο από δύο χρόνια από έναρξης της ισχύος του έχει ήδη τροποποιηθεί με οκτώ (8) νόμους (Ν.4587/30.1.2019, Ν.4601/9.3.2019, Ν.4609/3.5.2019, Ν.4635/30.10.2019, Ν.4712/29.7.2020, Ν.4714/31.7.2020, Ν.4796/17.4.21 και Ν.4811/26.6.2021) με ανάλυση ανά άρθρο του. Στην συνέχεια, ο Ν.4706/20 περί ευθύνης μελών Δ.Σ., όπως και αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4722/15.9.2020 και ο Ν.4635/19 περί λειτουργίας του ΓΕΜΗ, όπως τροποποιήθηκε τέσσερις φορές με τους Ν.4782/9.3.2021, Ν.4796/17.4.2021, 4801/24.5.2021 και Ν.4821/31.7.2021. Τέλος, περιλάβαμε και τον βασικό νόμο για τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Ν.4308/14 που και αυτός έχει τροποποιηθεί οκτώ (8) φορές μέχρι σήμερα με τους Ν.4316/24.12.14, Ν.4337/17.10.2015, Ν.4410/3.8.2016, Ν.4446/22.12.2016, Ν.4472/19.5.2017, Ν.4448/1.8.2017, Ν.4646/12.12.2019 και τέλος με τον Ν.4818/18.7.21). Περιλήφθηκαν επίσης οι αναλυτικοί ορισμοί των όρων του (όπως προήλθαν από τα Δ.Λ.Π.), Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λεπτομερές Σχέδιο Λογαριασμών και η σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Για ευκολία ανεγράφησαν οι ημερομηνίες ισχύος κάθε νόμου).

Επιπλέον, λόγω του ότι ο Κ.Ν.2190 έχει ναι μεν καταργηθεί αλλά αναφέρεται πολλές φορές στον Ν.4548, προσθέσαμε ένα λεπτομερή πίνακα αντιστοίχισης διατάξεων μεταξύ των δύο νόμων, ο οποίος θεωρούμε ότι ξεκαθαρίζει το τι πραγματικά ισχύει και το τι όχι. 

Η ερμηνεία κατ? άρθρο των νόμων πιστεύουμε ότι καλύπτει σε μεγάλο μέρος τις ανάγκες των εταιρειών αλλά και τις απορίες των λογιστών ? φοροτεχνών συμβούλων τους, που οδηγούν στην ορθή λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια πρόσωπα κάθε φορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιδέχονται αλλαγές και βελτιώσεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε επιχείρησης.

Οι λογιστές, φοροτεχνικοί, δικηγόροι και σύμβουλοι εταιρειών έχουν με αυτό το βιβλίο συγκεντρωμένη, πλήρη και διαυγή εικόνα αυτών που ισχύουν σήμερα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν με ευχέρεια και επιτυχία κάθε τι που τους παρουσιάζεται.

 

Θάνος Αλαφογιάννης- Γρηγόρης Κούτρας