NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Budgeting-Reporting- Cash Flow- Cash Management

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Budgeting-Reporting- Cash Flow- Cash Management
Δημήτριος Κωνσταντόπουλος του Χαραλάμπου

Εκδόσεις
Astbooks

ISBN: 978-618-209-035-0
Σελίδες: 408
Σχήμα: 17x24cm
Εξώφυλλο: χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2023

Τιμή | 40.5 €

προσθήκη στο καλάθι

 

Μετά την έκδοση του βιβλίου «Σύγχρονη Κοστολόγηση και ΕΛΠ», η Astbooks θεωρώντας ως μία από τις βασικές αρμοδιότητες του λογιστή, τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό των αναφορών προς τη διοίκηση και κατ' επέκταση στη λήψη εταιρικών αποφάσεων, συνεχίζει με την έκδοση του βιβλίου «Budgeting-reporting - cash flow- cash management», ώστε να καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι ανάγκες του λογιστή μιας σύγχρονης οντότητας, σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και διοικητικής λογιστικής. Ζητούμενο είναι να μπορούμε να μετατρέψουμε σε αριθμούς τη δυναμική μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με τα πλάνα του φορέα της και τις διαφαινόμενες εξελίξεις. Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων (εφεξής ΕΛΠ), αν και δεν είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαδικασία του προϋπολογισμού και της οικονομικής ανάλυσης, θεωρείται δεδομένη για εμφανείς λόγους που παρατίθενται στο βιβλίου. Το αντικείμενο budgeting-cash flow-cash management έχει τεράστιο εύρος και υπάρχουν δεκάδες προσεγγίσεις από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που μπορεί τελικά να αποπροσανατολίσουν το λογιστή. Προς αποφυγή τούτου, στο βιβλίο αναφέρονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία, ενώ στη συνέχεια όλες οι εφαρμογές που περιέχονται στο ανά χείρας βιβλίο να αφορούν τη μικρή και μεσαία οντότητα που δραστηριοποιείται στην χώρα μας την 3η δεκαετία του 21ου αιώνα και εφαρμόζει τα ΕΛΠ. Ευελπιστούμε ότι το βιβλίο αυτό θα είναι χρήσιμο στους λογιστές, κυρίως των μεσαίων και μικρών οντοτήτων, όλων των κλάδων αφού τους παρέχει την απαραίτητη βοήθεια για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ταμειακού προγραμματισμού μιας επιχείρησης. Ο σύγχρονος λογιστής μπορεί να οδηγήσει τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση να βρει τις βέλτιστες πρακτικές και να αποφεύγει κινδύνους που απειλούν τη μελλοντική της πορεία. Ακόμη περισσότερο, ο λογιστής που έχει και την ευθύνη των οικονομικών και της διαχείρισης μιας οντότητας δεν πρέπει να ξοδεύει όλο το χρόνο του για την τήρηση βιβλίων και τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Αντίθετα, θα πρέπει να μπορεί να αξιολογεί σε βάθος τα δεδομένα, να εντοπίζει κινδύνους και ευκαιρίες συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στο στρατηγικό σχεδιασμό της οντότητας, ως βασικός και πολύτιμος συνεργάτης. Το Κεφάλαιο 1 είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο συνάδελφος να οργανώσει για πρώτη φορά ή να αξιολογήσει το υφιστάμενο σύστημα προϋπολογισμού μιας οντότητας, εκτιμώντας το διαθέσιμο χρόνο σε συνδυασμό με τα οφέλη από τη διαδικασία. Οι τεχνικές κατάρτισης του προϋπολογισμού και κατ? επέκταση του ταμειακού προγραμματισμού μαζί με άλλα πιο πρακτικά ζητήματα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Είναι προφανές ότι η επιλογή της διαδικασίας budgeting και cash flow - cash management απαιτεί την κρίση και την εμπειρία των στελεχών που συμμετέχουν και δεν μπορεί να τυποποιηθεί με απόλυτο τρόπο. Για το λόγο αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο περιέχονται τα στοιχεία εκείνα που μαζί με τη γνώση του αντικειμένου της οντότητας θα βοηθήσουν το συνάδελφο που συμμετέχει στην οργάνωση των διαδικασιών. Στα Κεφάλαια 2 και 3, με παραδείγματα και εφαρμογές θα αναπτύξουμε τις τεχνικές σύνταξης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών για κάθε μία λειτουργία ξεχωριστά. Αντίστροφα, θα περιγράψουμε τη συσχέτιση της κάθε δαπάνης με τις λειτουργίες και τα τμήματα μιας επιχείρησης. Από τα επιμέρους έσοδα και δαπάνες θα προκύψει ο προϋπολογισμός του συνόλου της επιχείρησης. Στα Κεφάλαια 4 και 5 ακολουθεί πλήρης και αναλυτική εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και δίνεται έμφαση αρχικά στη διαδικασία του budgeting που εφαρμόζεται από μία μικρή ή μεσαία οντότητα σε μια περίοδο (χρήση). Στην κάθε φάση της διαδικασίας παραθέτουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του budgeting συνεχίζουμε με την οικονομική ανάλυση της επιχείρησης εισάγοντας και τις έννοιες του «νεκρού σημείου» και της «ανάλυσης ευαισθησίας». Στο Κεφάλαιο 6 μετά την κατάρτιση των προϋπολογιστικών αποτελεσμάτων (p&l budget) και με τη βοήθεια των σχετικών αριθμοδεικτών που ορίζονται, καταρτίζεται επίσης προϋπολογιστικά ο ισολογισμός και οι ταμειακές ροές. Στη συνέχεια αναδεικνύεται η σημασία της οικονομικής ανάλυσης και όσων αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και με την εφαρμογή τους σε μία πολύ μικρή οντότητα. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 δίνονται συνοπτικές οδηγίες στον αναγνώστη που καταρτίζει για πρώτη φορά προϋπολογισμό ώστε να εξοικειωθεί πιο εύκολα με τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να αναζητήσει στα προηγούμενα κεφάλαια πιο αναλυτικές οδηγίες.

Πηγή:Επιστημονική Ομάδα ASTbooks