NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Λογιστική ,Φορολογία / Λογιστική Φορολογία / Τόπος παροχής υπηρεσιών-άρθρο 14 Ν.2859/2000(ΦΠΑ)

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Τόπος παροχής υπηρεσιών-άρθρο 14 Ν.2859/2000(ΦΠΑ)
Γρηγόρης Κούτρας ,Κελεπούρης Γιώργος

Εκδόσεις
Πρόσθεση

ISBN: 978-618-86479-3-0
Σελίδες: 688
Σχήμα: 17Χ24cm
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2024

Τιμή | 45 €

προσθήκη στο καλάθι

 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΦΠΑ Η ανάλυση του 'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής του στην πράξη, με θέματα που βασανίζουν τους λογιστές - φοροτεχνικούς που ασχολούνται με αυτό. Οι τελευταίες σημαντικές αλλαγές πάνω στο άρθρο 14 έχουν επέλθει με τους Ν.4591/2019 και ιδίως με τον Ν.4818/01.07.2021, ο οποίος πρόσθεσε και ένα επιπλέον κεφάλαιο στο άρθρο, το 14α. Με δύο διαφορετικές ματιές και τη συνδυασμένη γνώση δύο «σοφών» της λογιστικής και της φορολογίας καλύψαμε το θέμα από όλες τις απόψεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο άρθρο και οι οποίες παρατίθενται με πάρα πολλά παραδείγματα.

Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται το άρθρο 14 με όλες τις αλλαγές που έχει δεχθεί, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Είναι το πιο «επιστημονικό» μέρος του βιβλίου, το οποίο εξετάζει το άρθρο σφαιρικά, λεπτομερώς, με καίρια παραδείγματα όπου χρειάζονται διευκρινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 19, 21 και 24 του Ν.2859/2000 (μετά τις αλλαγές με τον Ν.5073/2023 και με την εγκύκλιο Ε.2002/2024).

Το δεύτερο μέρος, είναι το πιο πρακτικό μέρος, περιέχοντας τεκμηριωμένες λύσεις που βασίζονται στην ουσία, το γράμμα του νόμου και τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Για καλύτερη εποπτεία, είναι χωρισμένο σε τέσσερα κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται στο γενικό κανόνα του ότι μεταξύ υποκείμενων στον φόρο θα πρέπει να είναι ο τόπος όπου ο λήπτης έχει την έδρα του, ενώ, όσον αφορά στις υπηρεσίες προς μη υποκείμενους στον φόρο, τόπος παροχής παραμένει ο τόπος, όπου ο παρέχων έχει την έδρα του. Εισάγεται επίσης ο μηχανισμός της αντίστροφης επιβάρυνσης. Παραμένουν όμως εξαιρέσεις, όπως ρητά αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της οδηγίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο τοποθετεί την ανάγκη να ερμηνευτούν οι βασικές έννοιες που διατρέχουν τις επιμέρους διατάξεις του. Οι διατάξεις, οι έννοιες που διατρέχουν το άρθρο ερμηνεύονται ανεξάρτητα, και αυτοτελώς, βάσει του κοινοτικού δικαίου. Προσεγγίζονται οι έννοιες, όπως για παράδειγμα: τι είναι η «ενιαία» υπηρεσία, πότε μια συναλλαγή είναι υπηρεσία και πότε αγαθό, πότε υπάρχει μίσθωση ακινήτου, πότε υπάρχει τεχνητή διαίρεση της υπηρεσίας κ.λπ. Αναλύονται οι έννοιες: υποκείμενος και υπόχρεος στον φόρο, ιδιότητα υπόχρεου, καθεστώς υπόχρεου, μόνιμη εγκατάσταση, έδρα οικονομικής οντότητας, καταστατική και πραγματική έδρα και άλλες βασικές έννοιες.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι η ερμηνεία, αυτή καθ? αυτή, όλων των διατάξεων του άρθρου. Η εισαγωγή των πρώτων εννοιών, ο γενικός κανόνας φορολόγησης και οι εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα είναι οι τρεις βασικοί άξονες της ανάλυσης. Μέσα από πολλά παραδείγματα γίνεται μια προσπάθεια να επιλυθούν πολλά φορολογικά προβλήματα, που απασχολούν την κοινότητα των λογιστών.

Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται το θέμα του υπόχρεου στον φόρο και των υποχρεώσεων. Από πού αντλείται η πληροφορία για το ποιος είναι ο υπόχρεος όταν ο τόπος παροχής είναι η Ελλάδα και από που όταν ο τόπος παροχής είναι άλλο κράτος. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο τρόπος απόδοσης του φόρου. Συγκεκριμένα: Ποιος είναι ο τρόπος απόδοσης του φόρου στους υποκείμενους και στους μη υποκείμενους, αν πρέπει να υποβληθεί κάποια δήλωση, τι πρέπει να κάνουμε όταν ο τόπος παροχής είναι μια άλλη χώρα και όχι η Ελλάδα, κλπ. Πιστεύουμε πως θα βοηθήσει κατά πολύ όλους τους λογιστές - φοροτεχνικούς, τους οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων και όλους τους ασχολούμενους με το θέμα και τα προβλήματα που ανακύπτουν στην πράξη. 

Πηγή:δελτίο τύπου εκδ. Πρόσθεση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. Σημείωμα του εκδότη 3

Εισαγωγή 14

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

17 Ν.2859/2000 - ΑΡΘΡΟ 14 - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟΥ 14 (βάσει των άρθρων 43 έως 59 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ) 37 1.

Ορισμοί 38 2.

Γενικοί κανόνες 39

Συναλλαγές μεταξύ υποκειμένων (Business to Business - Β2Β) - Παραδείγματα 39

Συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης και πελάτη μη υποκείμενου στο ΦΠΑ (Business to Consumer - B2C) - Παραδείγματα 42

Υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών. Γενικά και εφαρμοζόμενες διατάξεις 43

Τόπος φορολόγησης υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα 44

Παραδείγματα (από το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ) 46

Υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (handling) προς αεροπορική εταιρεία που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα. 49

Τόπος παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης ασθενών - Παράδειγμα 50

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 52

Εξαιρέσεις που εφαρμόζονται ανεξάρτητα σε ποιόν παρέχονται 53

Εξαιρέσεις που εφαρμόζονται μόνο όταν παρέχονται υπηρεσίες προς μη υποκείμενους στο φόρο 54

3. Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα - Παράδειγμα 55

6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΌΣΘΕΣΗ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ - ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΕΛΕΠΟΎΡΗΣ Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αγοραστές - ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε. -

'Αρθρο 24 - Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών. 56

4. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα - Παραδείγματα 57

Υπηρεσίες logistics - Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα 59

Υπηρεσίες συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε φωτοβολταϊκό πάρκο που παρέχονται από Ελληνική επιχείρηση στη Γερμανία 60 Υπηρεσίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης γερανογέφυρας 60

Εκπόνηση στατικής μελέτης για έργα σε χώρες Ε.Ε. ή τρίτες χώρες 61

Λήψη και παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου εντός και εκτός Ελλάδος 62

5. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών - Παραδείγματα 62

Φορολογητέα αξία στις διεθνείς οδικές μεταφορές προσώπων - 'Αρθρο 19 - Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών 65

6. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα 66

Α. Ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών - Παραδείγματα 66 Επιπλέον παραδείγματα (από το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ) 67

Β. Μη ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών - Παραδείγματα 68

7. Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα 70

8 & 8α. Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις 71

Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα 71

Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ? Παραδείγματα 72

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού 73 9. Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα - Παραδείγματα 74 Σελ.

ΤΌΠΟΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ - ΑΡΘΡΟ 14, Ν.2859/2000 (ΦΠΑ) 7 10 - 11.

Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης 75

Σχετικά με τους εφαρμοζόμενους συντελεστές στις υπηρεσίες εστίασης παραθέτουμε τα σχετικά θέματα του άρθρου 21. ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ 76

Εγκύκλιος Ε.2002/2024 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 και 53 του Ν.5073/2023 (Α' 204) αναφορικά με τον φόρο κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό και την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες, αντίστοιχα, του άρθρου 102 του Ν.5079/2023 (Α' 215) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά και τη μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α. καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.» 79

Απαλλαγή ΦΠΑ των καταναλώσεων σε πλοία που εκτελούσαν ενδοκοινοτικά ταξίδια έως 31.12.2009 86 12. Μίσθωση μεταφορικών μέσων - Παράδειγμα 86 Παροχή μακροχρόνιας μίσθωσης μεταφορικών μέσων - σκαφών αναψυχής σε μη υποκείμενο στο ΦΠΑ - Παραδείγματα 87

13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο 90 Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο έως 30.6.2021 - Παράδειγμα 91

Προηγούμενο καθεστώς έως 31.12.2014 παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στον φόρο - Παράδειγμα 98

14. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας. Παράδειγμα. 100

Τόπος φορολογίας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην περίπτωση που ο παρέχων και ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη. 101

Ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές & ορισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικά - τόπος φορολογίας.102

Ειδικό καθεστώς για μη εγκαταστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους που παρείχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες έως 31.12.2014 προς ιδιώτες εντός της Κοινότητας 106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 108 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αγοραστές - ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε. 112 Σελ.

8 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΌΣΘΕΣΗ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ - ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΕΛΕΠΟΎΡΗΣ Τόπος παροχής υπηρεσιών δικηγόρου σχετικά με δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης, έκδοσης κληρονομητηρίου, διαχείρισης εκμίσθωσης ακινήτων και υποβολής φορ. δηλώσεων (έντυπα Ε1 & Ε2)113

Θέματα Του 'Αρθρου 14α 115

15. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού- Παραδείγματα 116

Κατευθυντήριες μη δεσμευτικές οδηγίες επιτροπής ΦΠΑ αρχών εφαρμογής του κανόνα χρήσης και εκμετάλλευσης 119

Εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής - επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος 120

Εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 121

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1018/27.01.2020 (ΦΕΚ Β' 361/07.02.2020) - Παραδείγματα 122

16. Προσδιορισμός των εννοιών «έδρα οικονομικής δραστηριότητας», «μόνιμη εγκατάσταση», «μόνιμη κατοικία», και «συνήθης διαμονή» 133

17. Έννοια διαφημιστικών υπηρεσιών - Παροχή ηλεκτρονικών διαφημιστικών υπηρεσιών 135

Διαφημιστικές υπηρεσίες προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο με έδρα σε τρίτη χώρα 137

18. Υπηρεσίες διοργάνωσης, συμμετοχής, πρόσβασης κ.λπ. εκθέσεων 137

19. Διοργάνωση συνεδρίων 139

20. ΦΠΑ στην παροχή νομικών υπηρεσιών 142

21. Υπηρεσίες φασόν 144

22. Παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης μέσω ιστοσελίδας στην κράτηση δωματίων ξενοδοχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα 145

23. Φορολογική μεταχείριση ορισμένων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται ή παραχωρείται η χρήση τους από πρόσωπα εγκατεστημένα σε Τρίτη χώρα, σε πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα μας 146

Αποχώριση Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ε.Ε. 146

Θυρίδα (MOSS) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020) αποχώρησης ΗΒ 147

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΔΕΕ) 151

Έννοια μόνιμης εγκατάστασης 151

Εγκατάσταση κερματοδεκτών για τυχερά παιχνίδια πάνω σε πλοία 151

Μόνιμη εγκατάσταση - Έδρα οικονομικής δραστηριότητας εταιρίας leasing εκμισθώσεως Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων 152 Σελ.

ΤΌΠΟΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ - 'ΑΡΘΡΟ 14, Ν.2859/2000 (ΦΠΑ) 9 Τόπος παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου 152

Τόπος παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως επενδύσεων τις οποίες λαμβάνει φιλανθρωπική οργάνωση για μη οικονομική επαγγελματική δραστηριότητα από παρόχους εγκατεστημένους εκτός της Ένωσης 153

Έννοια της «μόνιμης εγκατάστασης» σε μίσθωση ακινήτου εντός κράτους - μέλους, ιδιοκτήτης του οποίου έχει την έδρα του στη νήσο Jersey 153

Έννοια του «εγκατεστημένου στην αλλοδαπή υποκειμένου στον φόρο» 153

Παροχή υπηρεσιών συναφών με ακίνητα 153

Μεταβίβαση δικαιωμάτων αλιείας (royalties) επί συγκεκριμένου τμήματος υδάτινου ρεύματος 154

Τόπος παροχής υπηρεσιών στη χρονομεριστική χρήση ακινήτων ως καταλυμάτων διακοπών 154

Σύνθετη διασυνοριακή υπηρεσία αποθηκεύσεως εμπορευμάτων 155

Μη παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητα 155

Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών 156

Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις 156

Μίσθωση μεταφορικών μέσων - Διάθεση οχημάτων σε υπαλλήλους 157

Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών 158

Περιαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Ε.Ε. - Δυνατότητα των κρατών - μελών να μεταφέρουν τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο έδαφός τους 158

Ορισμένες υπηρεσίες παρεχόμενες προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. 159 Έννοια του όρου «άλλα παρόμοια δικαιώματα» - Μεταβίβαση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 159

Η έννοια διαφημιστικών υπηρεσιών 159

Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω τρίτου 159

Φορολογία διαφημιστικών υπηρεσιών στον τόπο χρήσης και εκμετάλλευσης 160

Σχεδίαση, μίσθωση και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων για εκθέτες 160

Έννοιες Υπηρεσιών συμβούλων, μηχανικών, γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών και λοιπών παρομοίων υπηρεσιών - Παροχή υπηρεσιών διαιτητή - Τόπος παροχής 162 Σελ.

10 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΌΣΘΕΣΗ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ - ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΕΛΕΠΟΎΡΗΣ Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης 163

Έννοια της διαθέσεως προσωπικού - Αυτοαπασχολούμενοι 163

Πραγματική χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών 163

Κυκλικές θαλάσσιες περιηγήσεις εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και των διεθνών υδάτων 163

Κατάχρηση δικαιώματος 163 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ 165

Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα της οποίες συμπεριλαμβάνονται και σύνθετες υπηρεσίες αποθήκευσης εφόσον η κύρια πράξη της παροχής συνίσταται στην αποθήκευση των εμπορευμάτων 165 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ 166

Α.Υ.Ο. 1041614/324//ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β' 305/1995) - Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ' αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση αγαθών από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας. 166

Ειδική λύση απαλλαγής από ΦΠΑ των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών που εξάγονται εκτός Ε.Ε. (άρθρο 24 Ν.2859/2000, περ. ε' της παραγράφου 1) 169

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 171

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 173

Το ιστορικό των αλλαγών 173

Αιτιολογική Έκθεση της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ 173

Τι είναι οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 177

Τι είναι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 177

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 179

Ανάλυση των εννοιών του άρθρου 14 179

Εν αρχή είναι οι έννοιες 183 Η αυτοτέλεια των εννοιών του ΦΠΑ 183

Η έννοια της «Ενιαίας» υπηρεσίας 185

Τεχνητή διαίρεση υπηρεσίας 210

Υποκείμενος στον φόρο - Παράδειγμα 216

Μη υποκείμενος στον φόρο 217

ΤΌΠΟΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ - 'ΑΡΘΡΟ 14, Ν.2859/2000 (ΦΠΑ) 11 Απαλλασσόμενα πρόσωπα 217

Υπόχρεος στον φόρο - Παράδειγμα 217

Έδρα οικονομικής δραστηριότητας 219

Υποκείμενος με έδρα οικονομικής δραστηριότητας ένα κράτος και κατοικία σε άλλο κράτος 219

Εικονική έδρα: Πιθανότητα η πραγματική έδρα να διαφέρει από την καταστατική έδρα - Η ύπαρξη φορολογικού πιστοποιητικού 222

Μόνιμη εγκατάσταση 229

Πότε μια επιχείρηση σε κράτος-μέλος δεν απαιτείται να έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα για τις πράξεις της 230

Η έννοια της «απασχόλησης προσωπικού» και των «τεχνικών πόρων» στη μόνιμη εγκατάσταση 231

Ύπαρξη ακινήτου και μόνιμη εγκατάσταση 231

Εικονική οικονομική οντότητα 235

Συναλλαγές με αποκλειστικό σκοπό απόσπαση φορολογικού πλεονεκτήματος 236

Μόνιμη εγκατάσταση φυσικού προσώπου 241 «Συνήθης διαμονή» φυσικού προσώπου 241

Καθεστώς του λήπτη 245

Ιδιότητα του λήπτη 246

Προσδιορισμός τόπου εγκατάστασης του λήπτη 248

Προσδιορισμός τόπου εγκατάστασης του λήπτη όταν είναι εγκατεστημένος σε περισσότερες από μία χώρες 248

Προσδιορισμός της μόνιμης εγκατάσταση του λήπτη 249 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 251

Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2859/2000 253

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 1 περ. α': Ορισμός υποκειμένου στον φόρο 253

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 1 περ. β': Ορισμός υποκειμένου στον φόρο 255

Η έννοια του «υποκειμένου στο φόρο λήπτη» στο άρθρο 14 - Παραδείγματα 255

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 2- Συμπεράσματα - Παραδείγματα 257

Παροχή υπηρεσιών οι οποίες διέπονται από τους γενικούς κανόνες 268

12 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΌΣΘΕΣΗ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ - ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΕΛΕΠΟΎΡΗΣ ?ρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ.

3: Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες προς μη υποκείμενους - Παραδείγματα 273

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 4: Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα 281

Παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητο - Παραδείγματα 284

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 5: Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών 314

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 6: Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα - Παραδείγματα 321

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 7: Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα - Παραδείγματα 328

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 8: Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις προς υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα 332

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 8α: Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα - Παραδείγματα 341

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 9: Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα 364

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 10: Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης - Παραδείγματα 368

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 11: Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης επί μεταφορικού μέσου κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού 370

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 12: Μίσθωση μεταφορικών μέσων 372

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 13: Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στο φόρο 386

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 391

Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες 392 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 393

'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 14: Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητα 425 'Αρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 15: Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού- Παραδείγματα 453

ΤΌΠΟΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ -'ΑΡΘΡΟ 14, Ν.2859/2000 (ΦΠΑ) 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 459

Υπόχρεοι στον φόρο 461

Υποχρεώσεις των υποκειμένων στον φόρο 461

'Αρθρο 35 του Ν.2859/2000: Υπόχρεοι στο φόρο 461

Ο φορολογικός αντιπρόσωπος στα άλλα κράτη - μέλη δεν είναι υποχρεωτικός 468

Δικαίωμα Έλληνα να εκπέσει τον φόρο δαπανών από πράξεις του με τόπο παροχής άλλο κράτος μέλος 469

Δικαίωμα αλλοδαπού να εκπέσει τον φόρο δαπανών από πράξεις του με τόπο παροχής την Ελλάδα 469

Τρόπος απόδοσης του φόρου από πρόσωπο απαλλασσόμενο του φόρου 469

Υποβολή έκτακτης δήλωσης από απαλλασσόμενα πρόσωπα 470 Υποχρεώσεις των υποκειμένων στον φόρο 471

Χρόνος καταχώρησης των υπηρεσιών στον Πίνακα VIES 473

Τι αναγράφουμε πάνω στα τιμολόγια 473 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 477 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος. 479

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1042/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών 491

ΠΟΛ.1113/22.5.2013 «Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 506

Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα (Ισχύς: από το έτος 2017).513 Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τις αλλαγές στον ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Ισχύς: από το έτος 2015). 579

Πηγή:δελτίο τύπου εκδ. Πρόσθεση