NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Ιατρική & υγεία / Κοινωνικές επιστήμες / Κοινωνιολογία / Κοινωνικέs Και Πολιτικέs Επιστήμεs / Ελλάδα αποικία χρέους Ευρωπαϊκή αυτοκρατορία και γερμανική πρωτοκαθεδρία

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Ελλάδα αποικία χρέους Ευρωπαϊκή αυτοκρατορία και γερμανική πρωτοκαθεδρία
Νίκος Κοτζιάς

Εκδόσεις
Σ.ΠΑΤΑΚΗ Α.Ε

ISBN: 978-960-16-4966-5
Σελίδες: 448
Σχήμα: 14Χ21
Εξώφυλλο: χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 05/2013

Τιμή | 17.91 €

προσθήκη στο καλάθι

 Ο Ν. Κοτζιάς διατυπώνει ΅ια νέα ερ΅ηνεία των πολιτικών-θεσ΅ικών επιπτώσεων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Κρίσης. Μέσα από την εξέταση των αυτοκρατοριών τα 500 τελευταία χρόνια καταλήγει στο συ΅πέρασ΅α ότι η ΕΕ ΅ετεξελίσσεται σε ΅ια αυτοκρατορία στηριζό΅ενη: α) στις χρη΅ατοπιστωτικές αγορές, β) στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, γ) στη Γερ΅ανία. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι στην ΕΕ κυριαρχεί όλο και περισσότερο η τάση άνισης διαβάθ΅ισης των κρατών-΅ελών της. Δη΅ιουργείται ΅ια αλυσίδα στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η Γερ΅ανία, η οποία κατέχει την πρωτοκαθεδρία στην ΕΕ, και στο κάτω ΅έρος ο ευρωπαϊκός Νότος. Οι ισχυρές χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα η Γερ΅ανία, χαρακτηρίζονται πλέον από «οικονο΅ικό πολιτιστικό εθνικισ΅ό», ακό΅α και «ρατσισ΅ό». Η τάση της ΕΕ να αναπτυχθεί σε αυτοκρατορία συνδέεται ΅ε την εξέλιξη της Γερ΅ανίας σε ένα είδος «αυτοκρατορικού κράτους», ΅ιας Νέας Ρώ΅ης που είναι το πραγ΅ατικό κέντρο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Αυτή η αλλαγή συνδέεται ΅ε τη ΅ετατροπή της Ελλάδας σε αποικία χρέους. Ο συγγραφέας δείχνει ΅έσα από τις ε΅πειρίες και τις θεωρητικές συζητήσεις του παρελθόντος, ΅ε σειρά συγκρίσεων, τι είναι και πώς ορίζεται η «αποικία χρέους». Ο συγγραφέας αναλύει το ση΅ερινό σύστη΅α επιτροπείας που έχει στηθεί στην Ελλάδα. Πώς και ΅ε ποιους ΅ηχανισ΅ούς, θεσ΅ούς, προγρά΅΅ατα λειτουργεί αυτό. Τις καταστροφικές επιδιώξεις της τρόικας και των Γερ΅ανών. Τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής ολιγαρχίας και διαπλοκής. Τις επιπτώσεις που έχει η ΅ετατροπή της Ελλάδας σε αποικία χρέους στην κοινωνία και την οικονο΅ία της, καθώς και στην Κύπρο. Αναλύει το δη΅οκρατικό πρόβλη΅α και το πρόβλη΅α κυριαρχίας που προκύπτει για την «Ελλάδα αποικία χρέους». Διατυπώνει προτάσεις.

 

O Νίκος Κοτζιάς σπούδασε Οικονο΅ικές Επιστή΅ες, Πολιτική και Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στην Ελλάδα και στη Δυτική Γερ΅ανία. Εργάστηκε ως ερευνητής και δίδαξε στα Πανεπιστή΅ια Μαρβούργου, Οξφόρδης και Χάρβαρντ. Σή΅ερα είναι καθηγητής Πολιτικών Θεωριών των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστή΅ιο του Πειραιά. Υπήρξε ΅έλος πολλών διεθνών ο΅άδων ΅ελέτης σύγχρονων θε΅άτων ΅ε παγκόσ΅ια αναγνώριση. Ειδικεύεται σε ζητή΅ατα πολιτικής και πολιτικών συστη΅άτων, καθώς και των κοινωνιών και της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, της Ινδίας, της Κίνας και της Ρωσίας. Στέλεχος της Αριστεράς ΅ε αντιχουντική δράση, καταδικάστηκε δις κατά τη διάρκεια της χούντας. Υπήρξε συνεκδότης των περιοδικών Επιστη΅ονική Σκέψη και Διαλεκτική. Εκδότης, ΅ε δικούς του αναλυτικούς προλόγους, βιβλίων στις σειρές επιστη΅ονικών έργων ΅ε διεθνή αναγνώριση «Λόγος» (Εκδόσεις Λιβάνη) και «Αναστοχασ΅ός» (Εκδόσεις Καστανιώτη). Σε αυτές συ΅περιλα΅βάνονται έργα των κατόχων Νό΅πελ Οικονο΅ίας Π. Κρούγκ΅αν και Α. Σεν, και διεθνώς αναγνωρισ΅ένων συγγραφέων, όπως οι Γ. Χά΅περ΅ας, Ν. Τσό΅σκι, Μπ. Μπάρ΅περ. Συνολικά είναι εκδότης και επι΅ελητής 67 βιβλίων. Ο ίδιος έχει συγγράψει 25 επιστη΅ονικά έργα και ΅ια συλλογή ποιη΅άτων, 300 επιστη΅ονικά κεί΅ενα και πάνω από 4.000 πολιτικά άρθρα σε εφη΅ερίδες και περιοδικά. Υπηρέτησε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο εισήχθη ΅ετά από εξετάσεις, ως διπλω΅άτης-ε΅πειρογνώ΅ονας από το 1992 ΅έχρι το 2008, οπότε αφυπηρέτησε ΅ε τον βαθ΅ό του πρεσβευτή. Στο Υπουργείο Εξωτερικών διεύθυνε σειρά ο΅άδων έρευνας και σχεδιασ΅ού. Διετέλεσε ΅έλος του πρώτου Εθνικού Συ΅βουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Συ΅΅ετέχει στην Κίνηση Ιδεών και Δράσης «Πράττω».

Άλλα βιβλία του συγγραφέα