NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Έλληνες Εκδότες / Ταλάντης Ευθύμιος / Ταλάντης Ευθύμιος / Παρθεναγωγεῖον Ἀμφίσσης -(2η έκδοση)

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Παρθεναγωγεῖον Ἀμφίσσης -(2η έκδοση)
Ταλάντης Χαρ. Ευθύμιος

Εκδόσεις
Κεντρική-Διάθεση Bookstation.gr

ISBN: 978-618-85913-0-1
Σελίδες: 60
Σχήμα: 17Χ24cm
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2022

Τιμή | 10 €

προσθήκη στο καλάθι

 

Κείμενα που αφορούν το Βιβλίο.

Ἡ παροῦσα 2η ἔκδοση περιέχει ἐπαυξημένη ὕλη. Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ δέχτηκα νὰ γράψω λίγα λόγια, ἐν εἴδει προλόγου, στὸ συγκεκριμένο πόνημα ποὺ ἔγραψε καὶ ἐπιμελήθηκε ὁ Εὐθύμης Ταλάντης. Τοῦτο γιατί, παρακολουθώντας ἀφενός, χρόνια τώρα, τὴν πορεία τοῦ συμπατριώτη μας στὰ γράμματα, μὲ τὴ διαρκῆ, πολύπλευρη καὶ ἐνδιαφέρουσα παρουσία του, ὄχι μόνο σὲ ἐκδοτικὴ δραστηριότητα βιβλίων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν τοπικὴ ἱστορία καὶ τὴ Λαογραφία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ ἡμερίδες, τὴ βρίσκω πάντα ἐμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη καὶ μὲ ἰδιαίτερη στόχευση. Ἀφετέρου, τὸ θέμα ποὺ καταπιάνεται, ποὺ ἀφορᾶ πρακτικὰ ἕνα ἐκπαιδευτήριο, "ἀγγίζει" σὲ μένα, μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο, τὴ μεγάλη ἀγάπη ποὺ τρέφω διαχρονικά, σὲ κάθε πνευματικὴ προσπάθεια ποὺ ἐπιχειρεῖται, συνδέοντας καὶ ἀναδεικνύοντας τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ γενέτειρά μου Ἄμφισσα μὲ τὰ ἐκπαιδευτικὰ πράγματα τῆς πατρίδας μας καὶ τοῦ τόπου μας διαχρονικά. Νὰ ἐπισημάνω, πὼς ἐρέθισμα γιὰ τὴ διερεύνηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ θέματος μὲ τὸ Παρθεναγωγεῖο, ἔδωσε μία φωτογραφία ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ συμπατριώτη μας Φώτη Καλλία ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ φύλλο 102 τῆς ἐφημερίδας τοῦ Συλλόγου τῶν Ἁπανταχοῦ Ἀμφισσέων ''ΤΑ ΣΑΛΩΝΑ''. Ἐκεῖ λοιπόν, ὑπάρχει ἡ ἀναφορὰ γιὰ τὸ κτήριο τοῦ Παρθεναγωγείου Ἄμφισσας μὲ τὴν ἐπισήμανση στὴ λεζάντα πὼς ὑπῆρξε Δωρεὰ τοῦ εὐεργέτη Ἀνδρέα Συγγροῦ, στοιχεῖο πού, ὅπως θὰ δοῦμε στὸ παρὸν πόνημα, δὲν ἀπηχεῖ τὴν πραγματικότητα. Μὲ ἀφορμὴ τὸ παραπάνω, μέσα ἀπὸ τὴ μελέτη, ἀποτυπώνεται ἡ κατάσταση τῆς ἐκπαίδευσης τῶν θηλέων κατὰ τὸν 19ο αἰώνα, ἡ συνεισφορὰ τῶν Εὐεργετῶν στὴν ὅλη διεργασία, ἡ διαμορφωμένη ἐκπαιδευτικὴ κατάσταση στὴν πόλη μας κατὰ τὸ ἴδιο διάστημα καὶ ἡ ἐξέλιξή της. Γίνεται ἐκτεταμένη ἀναφορὰ στὴν ἐξέλιξη τῆς προσπάθειας τῶν Χαριλάου Τρικούπη καὶ Γεωργίου Θεοτόκη -σὰν ὑπουργοῦ Παιδείας- στὴν συγκρότηση κρατικοῦ προγράμματος κατασκευῆς σχολικῶν κτηρίων τῆς Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης καθὼς καὶ οἱ καρποὶ αὐτῆς τῆς προσπάθειας ποὺ ἧταν τὰ 407 νεοκλασικῆς μορφολογίας δημοτικὰ σχολεῖα τῆς περιόδου 1895-1911, μονοτάξια, διτάξια, τετρατάξια καὶ τὰ ὁποία ἀνεγέρθηκαν βάσει σχεδίων τοῦ νομομηχανικοῦ Δημητρίου Καλλία, καὶ εἶναι γνωστὰ ὡς «Σχολεῖα Συγγροῦ» καὶ ποὺ ὁ Εὐθύμης Ταλάντης ἐξηγεῖ ἐπαρκέστατα τοὺς λόγους τῆς λανθασμένης σύνδεσής τους μὲ τὸν μεγάλο εὐεργέτη. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ Παρθεναγωγεῖο Ἄμφισσας, ἕνα ὑπέροχο σχολικὸ κτήριο, ἐξαιρετικῆς ἐκσυγχρονιστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἀπόλυτα προσαρμοσμένης στὸ τοπικὸ πνεῦμα ποὺ δυστυχῶς κατεδαφίστηκε. Δὲ νομίζω πὼς χρειάζεται νὰ ἐπεκταθῶ παραπέρα καὶ θεωρῶ πὼς πρέπει νὰ σᾶς ἀφήσω ἀναγνῶστες νὰ ξεδιπλώσετε τοῦτες τὶς σελίδες, σημεῖο ἀναφορᾶς ὄχι μόνο σὲ ἕνα σχολεῖο, μὲ τὴ στενὴ ἔννοια τοῦ ὄρου, ἀλλὰ καὶ σὲ μία γενιὰ παιδιῶν τῆς πόλης μας ποὺ πέρασαν ἀπ? τὰ θρανία του καὶ ποὺ τὸ θυμοῦνται μὲ νοσταλγία. Ἂς εἶναι, ὑπὸ τὴν εὐρεία ἔννοια, ἡ προσπάθεια ἐτούτη, ἀφετηρία σκέψης, προβληματισμοῦ ἀλλὰ καὶ ἐνεργοποίησης ὅλων τῶν μηχανισμῶν ποὺ ἀπαιτοῦνται ὥστε, στὴν ἀγαπημένη μας πόλη, νὰ διασωθοῦν ὅλα ὅσα, σὲ κάθε τομέα, ἀποτελοῦν στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας της. Μπάμπης Καρέλης Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν Ἁπανταχοῦ Ἀμφισσέων «ΤΑ ΣΑΛΩΝΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ον ΑΙΩΝΑ 7

Διαθέτες- Εὐεργέτες 8

Ἡ ἐκπαίδευση τὸν 19ο, ἀρχὰς τοῦ 20ου αἰώνα στὴν Ἄμφισσα 11

Τὸ πρῶτο σχολικὸ κτηριακὸ συγκρότημα στὴν Ἄμφισσα 17

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 23

Ὁ Συγγρὸς καὶ ἡ φήμη γιὰ τὰ Σχολεῖα Συγγροῦ 32

Τὸ Παρθεναγωγεῖον Ἀμφίσσης 35

Μετέπειτα- 2ον Δημοτικὸν Σχολεῖον Ἀμφίσσης 39

Ἡ κατεδάφιση τοῦ κτηρίου 41

Ἀνασκαφικές ἐργασίες -εὐρήματα τῆς Ἀρχαιολογίας στὸ οἰκόπεδο τοῦ Σχολείου 45

Δ' ΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟ 1968-69 49

Μία εὔθυμη παρένθεση καὶ τὸ 1ο Τμ. τῆς 6ης Τάξης τὸ 1972-3 51

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΑΔΑΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 53

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 57

Ἐργογραφία - Ἐκδόσεις τοῦ συγγραφέα. 58

Άλλα βιβλία του συγγραφέα