NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022 Α' Τόμος

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022 Α' Τόμος
Astbooks

Εκδόσεις
Astbooks

Σχήμα: 17Χ24cm
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2022

Τιμή | 31.5 €

προσθήκη στο καλάθι

 

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό (500 σελίδων και άνω) για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα. Ο «Οδηγός» έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την νέα απόφαση Α.1034/2022 σχετικά με την συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων Ε1 και Ε2. Επιπλέον, η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013 και λόγω της πανδημίας του COVID-19. Για το λόγω αυτό η επιστημονική ομάδα της Astbooks, έκανε προσπάθεια και συγκέντρωσε όλες εκείνες τις έκτακτες ενισχύσεις που δόθηκαν λόγω της πανδημίας αλλά και λόγω φυσικών καταστροφών σε ξεχωριστό Παράρτημα, διευκολύνοντας τον αναγνώστη να βρει με άμεσο τρόπο την φορολογική αντιμετώπιση της ενίσχυσης και την σύνδεση με τον κωδικό της δήλωσης. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία λογιστή ? φοροτεχνικού, το οποίο θα μπορεί να το συμβουλεύεται καθ? όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στο τέλος κάθε εντύπου (Ε1 και Ε2) υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που σας ενδιαφέρει. Αναλυτικότερα, όσον αφορά το έντυπο Ε1, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες τις αλλαγές σε λεκτικά των κωδικών και προσθήκη νέων που υπάρχουν φέτος: Προσθήκη νέων κωδικών 043-044 οι οποίοι συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013, αναφορικά με τον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα Προσθήκη νέων κωδικών 873-874 που αφορούν ζημιές προηγούμενων φορολογικών ετών από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής. Προσθήκη νέων κωδικών 081-082-083-084-085-086-087 στον Πίνακα 6 αναφορικά με τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης. Προσθήκη νέων κωδικών 818-820-822 που συμπληρώνονται από τον/την σύζυγο σε περίπτωση που έχει συμβληθεί στη συγκεκριμένη μίσθωση ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο. Προσθήκη νέων κωδικών 633-634 που συμπληρώνεται το ποσό που καταβλήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2021 από φορολογούμενους καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. που δεν ασκούν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Προσθήκη νέου κωδικού 003 στον Πίνακα 8 στον οποίο συμπληρώνεται για τον υπόχρεο το σύνολο των τέκνων του, ήτοι τα κοινά τέκνα με τη σύζυγο/ΜΣΣ και τα μη κοινά τέκνα του. Επίσης περιλαμβάνονται πλήθος σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων αποφεύγοντας απλά μια στείρα συμπλήρωση κωδικών καθώς και πλήθος παραδειγμάτων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται, σε ξεχωριστά θέματα ολοκληρωμένα παραδείγματα: ανάλωσης κεφαλαίου, συμπλήρωσης Ε1-Ε3 εργαζόμενου με μπλοκάκι, ο οποίος απασχολήθηκε διαδοχικά στο ίδιο έτος ως μισθωτός, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έγγαμου ζευγαριού φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα). Όσον αφορά το έντυπο Ε2, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης γύρω από τα ακίνητα όπως και των περιπτώσεων σχετικά με την υπεκμίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η νέα διαδικασία στην οποία δύναται να προβεί ο εκμισθωτής προκειμένου να δηλώσει ανείσπρακτα μισθώματα. Επιπλέον στο τέλος της ανάλυσης συμπλήρωσης του εντύπου, περιλαμβάνεται παράρτημα με παραδείγματα που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα των εκδόσεών μας πάνω σε ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης του εντύπου όπως: ενοικίασης καταστήματος με οφειλόμενα μισθώματα, κενού ακινήτου, εκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb, υπεκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb, δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τέκνο, δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τρίτο και συμπλήρωσης εντύπων Ε2 και Ε1 και υπολογισμός του φόρου Με την αγορά του βιβλίου διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή «Εκκαθάριση Έντυπο Ε2» (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

Άλλα βιβλία του συγγραφέα