NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Πρακτικό Βοήθημα Φ.Π.Α. (Α' τόμος 2023)

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Πρακτικό Βοήθημα Φ.Π.Α. (Α' τόμος 2023)
Astbooks

Εκδόσεις
Astbooks

ISBN: 978-618-209-039-8
Σελίδες: 1050
Σχήμα: 17 x 24 cm
Εξώφυλλο: χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2023

Τιμή | 54 €

προσθήκη στο καλάθι

 

Το βιβλίο «Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α.» έχει στόχο να βοηθήσει εξειδικευμένους αναγνώστες όπως τον επαγγελματία λογιστή - φοροτεχνικό, να αναζητήσει λύσεις σε θέματα που προκύπτουν με τον Φ.Π.Α. και ενδεχομένως να τα συναντάει στην καθημερινότητα. Επιπλέον απευθύνεται και στον φοιτητή σπουδαστή που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό φόρο, να κατανοήσει βασικές έννοιες και πλευρές του. Ο Φ.Π.Α. είναι ο ευρωπαϊκός φόρος που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλα τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. Η ίδια η εφαρμογή του αναδεικνύει καθημερινά δυσκολίες. Αναφέροντας μερικά παραδείγματα θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περίπτωση του κατά πόσο μια υπηρεσία σχετίζεται με ακίνητο, ο προσδιορισμός του τόπου φορολογίας μεταξύ των κρατών - μελών. Επίσης ειδικότερα θέματα που όπως η φορολογία των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι απαλλαγές και η λογική που τις διέπει ώστε να διατηρείται η ουδετερότητα του νόμου. Το εν λόγω βιβλίο δεν καταπιάνεται με το σύνολο του νόμου και επεξήγηση του κατά άρθρο. Ο στόχος της επιστημονικής μας ομάδας είναι να προσφέρει τόσο ένα βιβλίο που να μπορεί ο αναγνώστης να κατανοήσει την λογική του φόρου αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα πρακτικό βοήθημα στις καθημερινές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του φόρου. Έτσι επιλέξαμε να παραθέσουμε άρθρα τα οποία θεωρήσαμε πως αποτελούν τα σημαντικότερα του νόμου, αυτά που συναντιόνται στην καθημερινή πράξη. Η επεξήγηση των άρθρων αυτών γίνεται μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις, εγκυκλίους της Διοίκηση και μέσα από συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει σε βάθος τη λογική που διέπει τον φόρο, τον τρόπο εφαρμογής του.

Να σημειώσουμε πως κατά την συγγραφή του βιβλίου πάρθηκαν υπ' όψη και περιέχονται σε αυτό οι αλλαγές που έγιναν με τον ν.5000/2022 (ΦΕΚ A' 226/9.12.2022). Το βιβλίο χωρίζεται σε οχτώ μέρη με βάση και τα μέρη του νόμου συγκεκριμένα:

Μέρος Πρώτο: Πεδίο εφαρμογής του φόρου

Στο μέρος αυτό εξηγείται το τι είναι ο Φ.Π.Α., το πεδίο εφαρμογής του, η εδαφική του εφαρμογή. Επίσης μέσω παραδειγμάτων αναλύεται το ποιοι θεωρούνται υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. καθώς και η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας.

Μέρος Δεύτερο: Φορολογητέες πράξεις

Στο μέρος αυτό του βιβλίου ασχολούμαστε με την έννοια της παράδοσης αγαθών, της αυτοπαράδοσης, της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις όπου ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να δει και να κατανοήσει τόσο τις υποχρεώσεις του παραγγελέα όσο και του παραγγελιοδόχου μέσα από παραδείγματα. Επίσης γίνεται και αναφορά στην δυνατότητα υπαγωγής στον Φ.Π.Α. των επαγγελματικών μισθώσεων.

Μέρος Τρίτο: Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων

Το μέρος αυτό του βιβλίου το θεωρούμε αρκετά σημαντικό. Ιδιαίτερο βάρος δώσαμε στο άρθρο 14 που αφορά τον τόπο παροχή των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα περιέχεται ανάλυση σχετικά με το πότε οι υπηρεσίες θεωρούνται σχετικές με ακίνητα με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1042/2013. Περιέχονται επίσης αρκετά θέματα σε σχέση με μια σειρά ελευθέρια επαγγέλματα (ιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) και τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους. Στο μέρος αυτό περιέχονται και δύο αρκετά σημαντικά θέματα, άμεσα συνδεδεμένα με τη επικαιρότητα και που έχουν απασχολήσει αρκετούς συναδέλφους με ερωτήματα που υποβάλουν, πρόκειται για την αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. προμήθειας ψηφιακής πλατφόρμας για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb και Booking.com).

Επιπλέον παρατίθενται και θέματα σχετικά με τις τριγωνικές συναλλαγές που αποτελούν αρκετά σύνθετο είδος συναλλαγών και μέσω παραδειγμάτων ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα όπως και θέμα σχετικά με την συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης στην περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών.

Μέρος Τέταρτο: Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης

Στο μέρος αυτό περιέχονται θέματα σχετικά με τον χρόνο επιβολής του φόρου.

Μέρος Πέμπτο: Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με την βάση επιβολής του φόρου καθώς και τους συντελεστές του φόρου. Δίνονται αρκετά παραδείγματα υπηρεσιών και σε ποιον συντελεστή εμπίπτουν όπως για παράδειγμα ο συντελεστής στις υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής από ξενοδοχεία.

Μέρος Έκτο: Απαλλαγές από το φόρο

Και σε αυτό το μέρος δίνεται αρκετό βάρος. Πρόκειται για το άρθρο 22 του νόμου που αφορά τις απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. Παρατίθενται παραδείγματα με απαλλαγές στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, στις ιατρικές υπηρεσίες, στις καλλιτεχνικές υπηρεσίες. Στο θέμα αυτό ο αναγνώστης μπορεί να βρει και συγκεκριμένα παραδείγματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές κ.λπ.) όπως και περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών όπως κατά την εξαγωγή.

Μέρος Έβδομο: Έκπτωση- επιστροφή του φόρου

Σημαντικά θέματα του μέρους αυτού αποτελούν όσα έχουν να κάνουν με τον επιμερισμό του εκπιπτόμενου φόρου και τον προσδιορισμό του ποσοστού Pro-rata καθώς και με τον διακανονισμό του φόρου. Περιέχεται πλήθος παραδειγμάτων που βοηθάνε τον αναγνώστη καθώς και οι κωδικού που χρησιμοποιούνται στην περιοδική δήλωση στις περιπτώσεις του προσδιορισμού του κλάσματος της Pro-rata και της διενέργειας διακανονισμού.

Μέρος Όγδοο: Ειδικά καθεστώτα

Στο μέρος αυτό περιέχονται τα ειδικά καθεστώτα του φόρου. Συγκεκριμένα: Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1150/2017 που αφορά πράξεις σχετικές με ηλεκτρονικά αγαθά (tablet, κινητά τηλέφωνα, laptop, κ.λπ.) Ειδικό καθεστώς αγροτών. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών.

Πηγή:Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

Άλλα βιβλία του συγγραφέα