NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Λογιστική ,Φορολογία / Λογιστική Φορολογία / Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023 Δίτομο

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023 Δίτομο
Astbooks

Εκδόσεις
Astbooks

ISBN: 978-618-209-047-3
Σχήμα: 17Χ24cm
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2023

Τιμή | 63 €

προσθήκη στο καλάθι

 

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και Έντυπο Ν, περιλαμβάνο-ντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων για τον υπολογι-σμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερ-δοσκοπικού χαρακτήρα), ενώ η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολο-γίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται πλήθος σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων αποφεύγοντας απλά μια στείρα συμπλήρωση κωδικών καθώς και πλήθος παρα-δειγμάτων.

Στο τέλος κάθε εντύπου υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια με πλή-θος λημμάτων για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που σας ενδια-φέρει ενώ η δομή των θεμάτων ακολουθεί τη δομή του εκάστοτε εντύπου με ανάλυση ανά κωδικό.

Ειδικότερα, ο οδηγός αποτελείται από δύο τό-μους ως εξής:

Α? τόμος: Φορολογικές δηλώσεις 2023 / Πρακτικός ο-δηγός φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε1-Ε2)

Όσον αφορά το έντυπο Ε1, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες τις αλλαγές που υπάρχουν φέτος. Ενδεικτικά, α-ναφέρονται οι κυριότερες αλλαγές

Προσθήκη νέων κωδικών 035-036 (περ. 14) στον Πίνακα 2, οι οποίοι αφορούν φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστη-ριότητα και υπάγονται στις διατάξεις περί συμβολαιακής γεωργίας.

Προσθήκη νέων κωδικών 387-388 (περ. 21) «Αποζημίωση λόγω δια-κοπής εργασιακής σχέσης αλλοδαπής προέλευσης», που αφορά την εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκα-τάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελ-λάδα δικαίωμα φορολόγησης.

Στους κωδικούς 201-202 (περ. 10) του Πίνακα 4Β, δεν υπάρχουν οι περιπτώσεις των αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και των κυ-βερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών, οι οποίες υπήρχαν στο περσινό έ-ντυπο. Όμως, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του εντύπου, θεωρούμε ότι θα εμφανίζονται.

Στους κωδικούς 299-300 (περ. 3) του Πίνακα Δ1 αναγράφονται και τα μερίσματα πλοιοκτητριών επιχειρήσεων του άρθρου 57 ν.4646/2019.

Προσθήκη νέων κωδικών 875-876 «Εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019» στον Πίνακα Ε, που αφορούν την εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετο-χών πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, στην οποία επιβάλλεται εθελούσια καταβολή 5% αν εισαχθούν στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ Μεταφορά των κωδικών 649-650 του Πίνακα 6 στο τέλος του πίνακα καθώς και τροποποίηση του λεκτικού ως «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοικτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας. κ.λπ., ν.27/1975». Τροποποίηση του λεκτικού των κωδικών 435-436 (περ. 16) του Πίνακα 6 ως «Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στον ν. 4607/2019».

Προσθήκη νέων κωδικών 635-636 «Δωρεές προς την εταιρεία "Εθνι-κό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ"» στον Πίνακα 7, που αφορούν τις χρηματικές δωρεές προς την συγκεκριμένη εταιρεία , το συνολικό ποσό των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήμα-τος, του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά.

Προσθήκη νέου πίνακα στο Ε1, όπου αναγράφονται διακριτά, τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για το σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι έχει ανασχεδιαστεί το εκκαθαριστικό [Πράξη (Διοικητικού/Διορθωτικού) προσδιορισμού φόρου] καθώς και τα έντυπα Ε1 και Ε2, προς ευκολότερη συμπλήρωσή τους, από τους φορολογούμενους και τους συναδέλφους λο-γιστές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους κωδικούς 659-660 (ή 619-620), 657-658 (ή 617-618) και 781-782, στους οποίους αναγράφονται εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο ή από φόρο και εισφορά ή δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, καθώς στο βιβλίο περιλαμβάνονται περισσότερες από 120 τέτοιες περιπτώσεις.

Επίσης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται, σε ξεχωριστά θέματα ολοκληρωμένα παραδείγματα:

ανάλωσης κεφαλαίου, συμπλήρωσης Ε1-Ε3 εργαζόμενου με μπλοκάκι, ο οποίος απασχολήθηκε διαδοχικά στο ίδιο έτος ως μισθωτός, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έγγαμου ζευγαριού με εισοδήματα από επιχειρημα-τική δραστηριότητα). Όσον αφορά το έντυπο Ε2, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης γύρω από τα ακίνητα όπως και των περιπτώσεων σχε-τικά με την υπεκμίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η διαδικασία στην οποία δύναται να προβεί ο εκμισθωτής προκειμένου να δηλώσει ανείσπρακτα μισθώματα. Επιπλέ-ον στο τέλος της ανάλυσης συμπλήρωσης του εντύπου, περιλαμβάνεται παράρτημα με παραδείγματα που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα των εκδόσεών μας πάνω σε ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης του εντύπου όπως:

ενοικίασης καταστήματος με οφειλόμενα μισθώματα, κενού ακινήτου, εκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb, υπεκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb, δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τέκνο, δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τρίτο και συμπλήρωσης εντύπων Ε2 και Ε1 και υπολογισμός του φόρου

Β? τόμος: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Έντυπο Ε3- Φορολογική Αναμόρφωση - Έντυπο Ν)

Όσον αφορά το έντυπο Ε3 περιλαμβάνεται ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες οι αλλαγές που υπάρχουν φέτος από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:

Προσθήκη κωδικού 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος βάσει της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν.3986/2011» Προσθήκη κωδικού 014 «Ποσοστό περιθωρίου κέρδους των εμπο-ροβιομηχανικών επιχειρήσεων του α.ν.89/1967 και του ν.3427/2005» Προσθήκη κωδικού 083 «Αγροτικές ενισχύσεις του άρθρου 61 του ν.4919/2022, του άρθρου 113 του ν.4926/2022 (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) και του άρθρου 95 του ν.4982/2022 (ενεργειακή κρίση/λιπάσματα)» Προσθήκη κωδικών 942 και 982 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσμα-τα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4935/2022 (Συμβολαιακή Γεωργία)» Προσθήκη κωδικών 806, 826, 846, 866 και 886 «Χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις κοινωφελούς φορέα (άρθρ. 4 παρ. 1ια? του ν.4873/2021)» Όσον αφορά τον υποπίνακα του κωδικού 144 του Πί-νακα ΣΤ' για την φορολογική αναμόρφωση εσόδων των ατομικών επιχειρήσε-ων:

Αφαιρέθηκε ο κωδικός 001 που αφορούσε στην αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού Αφαιρέθηκε ο κωδικός 008 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενί-σχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτο-γενή τομέα (άρθ. 146 ν 4764/2020) Αφαιρέθηκε ο κωδικός 009 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 σε τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθ. 139 ν.4764/2020 και άρθ. 36 ν.4753/2020) Προσθήκη κωδικού 027 «Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επι-χειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσε-ων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» (άρθρ. 9 ν.4890/2022)» Προσθήκη κωδικού 028 «Ενίσχυση σε ελεύθερους επαγγελματίες λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους (άρθρ.81 ν.4916/2022)» Προσθήκη κωδικού 030 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εκμεταλ-λευτές και οδηγούς ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχη-μάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρ.83 ν.4916/2022)» Προσθήκη κωδικού 031 «Ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (άρθρ. 68 ν.4949/2022)» Ακόμη, περιλαμβάνεται ολοκληρωμένα παραδείγμα-τα

για τη συμπλήρωση του Πίνακα Ε (διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάση), για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 από ατομική επιχείρηση με απλογραφι-κά βιβλία για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 από βιομηχανική εταιρεία με παροχή υπηρεσιών και εμπορική δραστηριότητα παράδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής.

Όσον αφορά την κατάσταση φορολογικής αναμόρφω-σης, αναφέρονται οι εξής προσθήκες κωδικών

Κωδικός 2030 -Δαπάνες που συνδέονται με τίτλους συμμετοχής που μεταβιβάζονται κατά την παρ. 1 του άρθρου 48Α Κωδικός 2031 - Ζημία από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της επιχείρησης Κωδικός 2032 - Ζημία που προκύπτει σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, από την ά-σκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης Όσον αφορά το έντυπο Ν περιλαμβάνεται ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες οι τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί στο έντυπο από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:

Πίνακας Φορολογικής Αναμόρφωσης:

Προσθήκη κωδικού 516 - «Ποσό προσωρινών διαφορών που φορολογήθηκε λόγω διανομής σε προηγούμενα έτη» Προσθήκη κωδικού 517 - Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις της παρ. 1Α του άρ-θρου 50 του ν.4172/2013 Προσθήκη κωδικού 518 -Κέρδος που αποκτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 7 της ΣΑΔΦ Ελλάδας ? Αλβανίας (περ. β' παρ. 2 άρθ. 23 του ν.2755/1999) Προσθήκη κωδικού 519 - Κέρδη από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς ανα-γνωρισμένης στο όνομα της επιχείρησης (άρθρο 71Α του ν. 4172/2013) Προσθήκη κωδικού 372 - Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από προσωρι-νές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-Φ.Β. για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος σε προηγούμε-να έτη. Προσθήκη κωδικού 373 - Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από προσωρι-νές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-Φ.Β. για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος Προσθήκη κωδικού 392-393 Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορ. έτους που έληξε από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-Φ για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος - Πλέον φόρος που αναλογεί Προσθήκη κωδικών 394-395- Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορ. έτους που έληξε από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-Φ. για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος για εισόδημα του άρθ. 71Ζ του ν.4172/2013 - Πλέον φόρος που αναλογεί

Υποπίνακας 10Α:

Προσθήκη κωδικού 010- Αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί, για την κά-λυψη του αυξημένου κόστους καυσίμου κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν (άρθρο 83 ν.4916/2022) Διαγραφή κωδικού 002 ? Αποζημίωση ειδικού σκοπού Διαγραφή κωδικού 003- Ενίσχυση του άρθρου 2 του ν.4722/2020 προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

Υποπίνακας 10Β

Προσθήκη κωδικού 023- Έκτακτη επιχορήγηση πληττόμενων από την πανδημία ε-πιχ/σεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων κλπ. και των επιχ/σεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές (άρθ. 9 ν.4890/2022) Προσθήκη κωδικού 024- Ενίσχυση επιχειρήσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθ. 61 ν.4919/2022) Προσθήκη κωδικού 025-'Αμεση επιχορήγηση στην εταιρεία «Ellinair ΑΕ» για την απο-κατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υ-πέστη (άρθρο 93 ν.4941/2022) Προσθήκη κωδικού 026 -Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις nou επιβλήθηκαν (άρθρο 68 ν.4949/2022) Προσθήκη κωδικού 027 - Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων (άρθρο 95 ν.4982/2022) Διαγραφή κωδικού 001 - Ενίσχυση προς τους πληγέντες από των κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρα 1 και 2 ν.4728/2020) Διαγραφή κωδικού 002 - Αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν.4753/2020) Διαγραφή κωδικού 012- Ενίσχυση λόγω επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουριστικά γραφεία- επιχ/σεις που διαθέτουν τουριστ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 του ν.4764/2020) Τέλος, περιλαμβάνονται:

παράδειγμα συμπλήρωσης από νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτή-ρα ολοκληρωμένο παράδειγμα συμπλήρωσης του Πίνακα 2 όσον αφο-ρά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Προσφορές με την αγορά του οδηγού:

Ο αναγνώστης αποκτάει δωρεάν πρόσβαση στις εξής ηλεκτρονικές εφαρμογές που παρέχει η Astbooks:

  1. Έντυπο Ε2, στην οποία εκτός από την καταγραφή κάθε ακινήτου που εκμισθώνεται γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος από ακίνητη περιουσί-α.
  2. Έντυπο N, στην οποία γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα, συμπληρώνοντας εύκολα και γρήγορα ό-λους τους απαραίτητους κωδικούς.

(*) Οδηγίες πρόσβασης περιλαμ-βάνονται εντός των βιβλίων (Στον Α' τόμο για την εφαρμογή του εντύπου Ε2 και στον Β? τόμο για την εφαρμογή του εντύπου Ν)

Έντυπο Ε2, στην οποία εκτός από την καταγραφή κάθε ακινήτου που εκμισθώνεται γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος από ακίνητη περιουσί-α. Έντυπο N, στην οποία γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα, συμπληρώνοντας εύκολα και γρήγορα ό-λους τους απαραίτητους κωδικούς. (*) Οδηγίες πρόσβασης περιλαμ-βάνονται εντός των βιβλίων (Στον Α' τόμο για την εφαρμογή του εντύπου Ε2 και στον Β? τόμο για την εφαρμογή του εντύπου Ν)

Επιθυμία μας είναι ο οδηγός να αποτελέσει ένα απαραίτητο ερ-γαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού, το οποίο θα μπορεί να το συμ-βουλεύεται καθ? όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το διάστημα υποβολής των φορο-λογικών δηλώσεων.

Πηγή:εκδόσεις Astbooks

Άλλα βιβλία του συγγραφέα