NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Λογιστική ,Φορολογία / Λογιστική Φορολογία / Ελεύθεροι Επαγγελματίες Και Ατομικές Επιχειρήσεις 2024

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Ελεύθεροι Επαγγελματίες Και Ατομικές Επιχειρήσεις 2024
Astbooks

Εκδόσεις
Astbooks

ISBN: 978-618-209-073-2
Σελίδες: 971
Σχήμα: 17x24cm
Εξώφυλλο: χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2024

Τιμή | 63 €

προσθήκη στο καλάθι

 

Περιγραφή

Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις» καλύπτει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την ατομική επιχειρηματικότητα κάθε μορφής (παροχή υπηρεσίας, εμπόριο, Δελτίο Παροχής υπηρεσιών, περιστασιακή απασχόληση). Η νομοθεσία που παρατίθεται είναι πλήρως ενημερωμένη και κωδικοποιημένη περιλαμβάνει περισσότερα από 150 παραδείγματα και αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια τα οποία χωρίζονται στις εξής θεματικές κατηγορίες:

Κεφάλαιο 1-Φορολογία: Περιλαμβάνονται οι βασικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ- ν.4172/2013): έννοια επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπιπτόμενες και μη δαπάνες, αποσβέσεις, προβλέψεις, ζημία, προσαυξημένη έκπτωση δαπανών, προσδιορισμός φόρου, προσδιορισμού ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (ν.5073/2023). Ακόμη, αναλύονται οι περιπτώσεις φορολόγησης των αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και Παραστατικό Παροχής Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης), το τέλος επιτηδεύματος, ενώ γίνεται διάκριση ανά κατηγορίες επαγγελματιών (δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί-αρχιτέκτονες, συγγραφείς, κ.ά.) με σκοπό την αντιμετώπιση ιδιαίτερων φορολογικών χειρισμών.

Κεφάλαιο 2 - ΦΠΑ: Βασικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, βάσει της τελευταίας κωδικοποίησης του με τον ν.5079/2023 αλλά και βάσει των πιο πρόσφατων εγκυκλίων και αποφάσεων, όπως: ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, αυτοπαράδοση αγαθών, ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, δικαίωμα έκπτωσης, τριγωνικές συναλλαγές, αλυσιδωτές συναλλαγές, έκπτωση του φόρου, Prorata, διακανονισμός του φόρου (για πάγια και ακίνητα μισθωμένα με ΦΠΑ), φορολογητέα αξία, συντελεστές ΦΠΑ (εστίαση μεταφορά προσώπων, ξενοδοχειακών υπηρεσιών κ.α.), επιστροφή ΦΠΑ (διαδικασία).

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τόπο παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά) για μεσάζοντες, για υπηρεσίες σχετικές με ακίνητα, για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές κ.α. υπηρεσίες. Επίσης σημαντικό κομμάτι αποτελούν οι απαλλαγές από τον φόρο, όπου γίνεται ομαδοποίηση ανά επαγγελματική δραστηριότητα (νομικές, ιατρικές, ασφαλιστικές κ.λπ. υπηρεσίες.

Τέλος, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται και τα ειδικά καθεστώτα:

μικρών επιχειρήσεων, καταβολής του φόρου από τον λήπτη ηλεκτρονικών αγαθών (tablet, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.),

για την επιβολή ΦΠΑ σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης, αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος-μέλος κατανάλωσης που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις καθώς και για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη

Κεφάλαιο 3- ΕΛΠ: Περιλαμβάνονται όλες οι βασικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ - ν.4308/2014) που αφορούν στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των παραστατικών. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων κ.λπ., εντάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις της παρ. 2γ του άρθρου 1, δίνεται βαρύτητα στην τήρηση των απλογραφικών βιβλίων (φόροι-τέλοι, καταστροφές αποθεμάτων, αποσβέσεις, επιχορηγήσεις, έσοδα επόμενης χρήσης, μη εκπιπτόμενες δαπάνες κ.λπ.), παρακολούθηση παγίων, διενέργεια απογραφής, σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων, παρακολούθηση λογιστικής-φορολογικής βάσης.

Όσον αφορά την έκδοση παραστατικών περιλαμβάνονται: τιμολόγιο -απόδειξη λιανικής συναλλαγής (τρόπος -χρόνος έκδοσης ), υποχρέωση ή απαλλαγή από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ), υποχρέωση POS αλλά και τη διασύνδεσή του με το φορολογικό μηχανισμό.

Τέλος, παρουσιάζονται ιδιαίτερα ζητήματα τήρησης βιβλίων και έκδοσης παραστατικών ανά κλάδο (νομικές υπηρεσίες, καλλιτεχνικές υπηρεσίες, εμπόριο, υπηρεσίες υγείας, εστίασης, τουρισμού, ταξί)

Κεφάλαιο 4 - myData: Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις διαβίβασης των παραστατικών την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA όπως προκύπτουν στην Α.1138/2020 (κωδικοποιημένη με την Α.1170/2023), η διαβίβαση των στοιχείων λιανικής μέσω της σύνδεσης του ΦΗΜ με το e-send, η διαδικασία για το «κλείδωμα» των δηλώσεων ΦΠΑ μέσω των εσόδων και εξόδων που διαβιβάζονται στο myDATA, η τυποποίηση των παραστατικών, αλλά και οι οδηγίες έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών μέσω της εφαρμογής timologio (και για δικηγόρους). Τέλος, και σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται ιδιαίτερά ζητήματα ανά επαγγελματική ομάδα (εκτελωνιστές, ξενοδοχεία, δικηγόροι)

Κεφάλαιο 5 -ΕΦΚΑ: Παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα ασφάλισης βάσει του ν.4387/2016, όπως οι υπόχρεοι σε ασφάλιση, και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ανά κατηγορία, οι διατάξεις για την παράλληλη ασφάλιση δεδομένου ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες δύνανται να ασκούν και μισθωτή εργασία, η ασφαλιστική αντιμετώπιση των αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή με Τίτλο κτήσης, η ασφάλιση των συνταξιούχων που εργάζονται ως μη μισθωτοί (ή με ΔΠΥ ή με τίτλο κτήσης) και η διαδικασία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Τέλος, στο Παράρτημα περιλαμβάνεται οδηγός χρήσης εφαρμογής «Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης» και τα ασφαλιστέα πρόσωπα, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοτελώς Απασχολουμένων ανά πρώην φορέα κύριας ασφάλισης για τη διευκόλυνση της ένταξή τους στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.

Πηγή:Η επιστημονική ομάδα της Astbooks

Άλλα βιβλία του συγγραφέα